29 klager og 14 patientskader i hovedstadens præhospitale beredskab

Arkivfoto

Det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden fik i 2010 i alt 20 serviceklager, mens der i ni tilfælde blev indgivet sundhedsfaglige klager, der blev behandlet i Patientklagenævnet. I 14 tilfælde fik patienterne skader, som gav anledning til en sag hos Patientforsikringen. Det viser en opgørelse over klager og erstatningssager i Region Hovedstaden.

Det er politikerne i Region Hovedstaden, som har bedt om en samlet opgørelse over klage- og erstatningssager på hospitaler og i det præhospitale beredskab, efter at udgifterne til patienterstatninger er steget kraftigt i 2011. Der foreligger endnu ikke tal for 2011, og derfor omfatter opgørelsen kun 2010.

Samlet set modtog Region Hovedstaden i 2010 godt 900 klager fra patienter, der klagede over serviceniveauet. Heraf vedrørte 20 klager det præhospitale beredskab og den liggende sygetransport. Desuden modtog regionen 934 sundhedsfaglige klager, som behandles i Patientklagenævnet (nu Patientombuddet), og af disse klager vedrørte ni det præhospitale beredskab.

Særligt antallet af patientskader, som udløser en sag i Patientforsikringen, er steget voldsomt fra 1.414 i 2009 til 2.055 i 2010. Det præhospitale beredskab tegnede sig for 14 patientskadesager i 2010.

I 2009 brugte Region Hovedstaden i alt 208 mio. kr. på patienterstatninger, men i 2011-regnskabet ventes tallet at blive 336 mio. kr.

Region Hovedstaden har ikke ønsket at kommentere tallene.

Annonce