Københavns Brandvæsen ramt af arbejdsnedlæggelse

Københavns Brandvæsen blev fredag morgen ramt af en arbejdsnedlæggelse, da ambulancefolk nedlagde arbejdet i protest mod arbejdsforholdene. Ambulancefolkene er blandt andet utilfredse med, at akutambulancerne er udsat for en stor belastning, hvilket medfører, at det er svært for ambulancefolkene at få pauser i en travl hverdag. Desuden er der utilfredshed med, at et beredskab i sygetransporttjenesten angiveligt er skåret væk.

Københavns Brandvæsen oplyser, at brandvæsenets beredskab ikke var påvirket af episoden, som brandvæsenet i øvrigt ikke ønsker at kommentere. Heller ikke Brandfolkenes Klub København har kommentarer til ambulancefolkenes arbejdsnedlæggelse.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger varede den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse godt en halv time, men arbejdet blev genoptaget, da brandvæsenets ledelse lovede at fremlægge nye initiativer senest 15. august.

Annonce