Kommuner og lægehuse kan nu trække på nordjyske paramedicinere

Arkivfoto: Region Nordjylland

Som led i et nyt samarbejde kan to nordjyske lægehuse og de kommunale sygeplejersker i fire kommuner fra i dag trække på de lokale paramedicinere, hvis der er behov for udkørende faglig assistance. Paramedicinerne kan f.eks. hjælpe med at måle og verificere vitale værdier på en patient i hjemmet. Målet er at nedbringe antallet af akutte indlæggelser.

Det nye samarbejde omfatter de kommunale sygeplejersker i Jammerbugt, Vesthimmerland, Frederikshavn og Mariagerfjord kommuner samt de private Alles Lægehus i Brovst og Fjerritslev. De er valgt, fordi der i disse områder er lokale paramediciner-baser.

Samarbejde giver en mere direkte adgang til Region Nordjyllands paramedicinere, så sygeplejersker i kommunerne og de deltagende praktiserende læger kan kontakte paramedicinere ved behov for udkørende faglig assistance.

Kommunerne og lægehusene vil konkret kunne kontakte en paramediciner ved behov for faglig assistance i patientens hjem til brug for sygeplejerskens eller lægens vurdering. Eksempelvis kan en paramediciner hjælpe med anlæggelse af perifær venekateter (PVK), optagelse af EKG (hjertediagram), blærescanninger med ultralyd, måling af infektionstal (CRP), urinstix, blodsukkermålinger og supplerende administrationsveje til medicin, f.eks. intramuskulær, intranasalt mv.

Bliver en del af det tværsektorielle samarbejde

Med de nye tiltag kommer gruppen af paramedicinere til i højere grad af tage del i det tværsektorielle samarbejde, og vil fremover ikke kun indgå som en del af regionens arbejde med akutte patienter. De nye opgaver løses af en paramediciner, hvis der er ledig tid mellem akutopgaverne, der fortsat vil have førsteprioritet.

Paramedicinerne kan omvendt også kontakte sygeplejerskerne, hvis de står ved en borger i forbindelse med en 112-opgave, hvor de vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage en kommunal sygeplejerske. Det kunne f.eks. være for at høre, om der er en behandlingsplan for borgeren, eller om et opfølgende hjemmebesøg er muligt.

Gode erfaringer fra indsats under pandemien

De nye tiltag bygger blandt andet på erfaringer, som blev gjort under COVID-19-pandemien, hvor paramedicinere kørte ud til patienter mistænkt for at have COVID-19. Her blev patienterne screenet i forhold til behov for indlæggelse. Det viste sig, at mange indlæggelser kunne undgås. Og at undgå indlæggelser er også målet med det nye samarbejde:

”Forventningen er, at samarbejdet bidrager til at undgå unødvendige indlæggelser. Det skal skabe mere hensigtsmæssige forløb for borgere, der ikke har behov for akut indlæggelse, men som har behov for akut at blive tilset af særlige sundhedsfaglige kompetencer. Det skal altså være med til at skabe tryghed i de helt nære sundhedstilbud”, fortæller Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

”Det er støtte og supplement til den undersøgelse og diagnostik, som sygeplejerskerne og lægerne allerede står for i dag. Patienterne får gavn af, at der et opgavefællesskab om den akutte patient. Vores paramedicinere er på vagt i forvejen, så det er oplagt, at de kan understøtte en kommunal sygepleje i eksempelvis at måle og verificere vitale værdier på en akut patient. Så undgår vi i nogle tilfælde også, at den patient kommer ind for eksempel midt om natten i akutmodtagelserne”, siger Martin Rostgaard-Knudsen.

Annonce