Læger advarer region: Installation af GPS og SINE i lægevagtsbiler vil være aftalebrud

Arkivfoto

Region Sjælland vil gerne have lægevagten til at indgå i det præhospitale beredskab, så vagtlægerne kan sendes til f.eks. hjertestop, og selv om der endnu ikke er indgået en aftale med lægerne, vil regionen tilsyneladende gå i gang med at installere GPS- og SINE-udstyr i lægevagtsbilerne. Det får nu lægerne til at advare om, at det vil være et brud på lægevagtsaftalen mellem Region Sjælland og de praktiserende læger, hvis regionen vælger at installere udstyret, uden at der er indgået en aftale om, hvordan GPS- og SINE-signalerne skal håndteres.

Efter at Region Sjælland i foråret nedlagde sine lægebiler, har regionen ønsket, at vagtlægerne skulle indgå i det præhospitale beredskab. Regionens plan er, at lægevagtsbilerne udstyres med GPS- og radioudstyr, så AMK-vagtcentralen i Slagelse kan se deres position og tilkalde dem, hvis der f.eks. sker et hjertestop eller en ulykke i nærheden af deres position.

Region Sjælland har søgt og fået et tilskud på 351.000 kr. fra statens særlige akutpulje, som skal dække omkostningerne til lægevagtsbilernes nye udstyr, men regionen havde glemt at spørge lægerne, om de var interesserede i at rykke ud til akutpatienter. Det var lægerne bestemt ikke – de har afvist Region Sjælland ønske under henvisning til, at de praktiserende læger, som varetager lægevagten, slet ikke er uddannede til den slags opgaver.

Da det er lægerne, som selv driver lægevagten, har deres nej betydet, at Region Sjællands plan har været skrinlagt, mens de to parter har forhandlet om en aftale. Imidlertid fortæller de praktiserende lægers sjællandske region, PLO Sjælland, i et brev til regionen, at de er blevet orienteret om, at Region Sjælland vil installere en GPS- og SINE-kommunikationsløsning i lægevagtsbilerne, selv om der ikke er indgået aftale om, hvordan GPS- og SINE-signaler skal håndteres. Men det vil lægerne ikke acceptere.

”Hvis GPS og SINE installeres i lægevagtsbilerne, uden forudgående aftale herom, betragter lægesiden dette som et brud på den lægevagtsaftale som er indgået mellem Region Sjælland og PLO Sjælland”, advarer lægerne.

Lægerne har ellers trukket lidt i land i forhold til deres oprindelige og meget kategoriske afvisning af at indgå i akutberedskabet.

PLO Sjællands fastholder, at deres lægefaglige synspunkt er, at de praktiserende læger ikke er akutlæger og ikke har kompetence til at håndtere svære akutte livstruende tilstande i forbindelse med ulykker eller svær akut opstået sygdom. Derfor kan lægevagten ikke udgøre en del af Region Sjællands præhospitale beredskab. I forhold til lige netop hjertestop er PLO Sjælland dog nu indstillet på, at hjertestarteren i lægevagtsbilen kan bruges til at behandle hjertestop, hvis lægevagtsbilen en sjælden gang og ved en tilfældighed er i umiddelbar nærhed.

Da Region Sjælland og lægerne fortsat ikke er i nærheden af en forhandlingsløsning, og da udrykning til hjertestop ikke kan rummes indenfor den nuværende lægevagtsaftale, har PLO Sjælland valgt at sende sagen videre til Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis (LSU).

Først når LSU har kommenteret sagen, vil forhandlingerne kunne fortsætte, men PLO Sjælland understreger overfor regionen, at det er helt udelukket, at regionens AMK-vagtcentral får lov til at disponere over lægevagtsbilerne. Hvis der indgås en aftale, vil der derfor alene blive tale om, at AMK-vagtcentralen kan ringe til lægevagten i tilfælde af hjertestop, hvorefter den koordinerende vagtlæge vil vurdere, om en lægevagtsbil kan disponeres til hjertestoppet.

Annonce