Minister: Hindringer for udrykningskørsel vil ikke blive kategoriseret som vanvidskørsel

Lovgivningen vil ikke blive skærpet, således at hindringer for udrykningskørsel betragtes som vanvidskørsel. Det fastslår justitsminister Nick Hækkerup (S). En kategorisering som vanvidskørsel ville ellers indebære, at konsekvensen at hindringer blev konfiskation af køretøjet og at strafudgangspunktet blev ubetinget fængsel for føreren.

Det er folketingsmedlem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, der har rejst spørgsmålet om straf for hindringer for udrykningskørsel. Det sker på baggrund af en aktuel sag fra Herning, hvor en mand fik 30 dages betinget fængsel for under overhaling af en ambulance at have affyret et bomberør bl.a. op i luften i nærheden af ambulancen og på vejen foran ambulancen.

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti vil skærpe loven, så hindringer for udrykningskørsel fremover betragtes som vanvidskørsel med konfiskation af køretøjet som følge, og at strafudgangspunktet bliver ubetinget fængsel for alle medvirkende, dvs. både føreren og passagerne i det køretøj, der anvendes?”, lød spørgsmålet fra Peter Skaarup.

Skal kun omfatte forseelser med særlig høj farlighed

Svaret fra justitsminister Nick Hækkerup (S) var imidlertid et nej.

Ministeren henviser til, at det i sagen fra Herning var en passager i bilen, som affyrede bomberøret, og at definitionen af vanvidskørsel bygger på oplysninger fra bl.a. politiet, således at der er foretaget en klar afgræsning af, hvilke forseelser der indgår i definitionen af begrebet vanvidskørsel. ”Forseelserne omfattet af definitionen på vanvidskørsel er karakteriseret ved at være særligt alvorlige og for at have en særlig høj farlighed”, siger ministeren.

”Henset dertil, og idet disse forseelser uden undtagelse er forhold, der vedrører gerningspersonens førelse af et køretøj, finder jeg ikke grundlag for at udvide definitionen af vanvidskørsel, sådan at den også omfatter andre forhold af forsætlig fareforvoldelse efter straffeloven”, konkluderer Nick Hækkerup.

Annonce