Nu er det officielt: Region har begæret BIOS konkurs

Region Syddanmark har mandag eftermiddag indgivet konkursbegæring mod BIOS Ambulance Services Danmark A/S, der står for ambulancedriften i Sønderjylland, i Sydvestjylland og på Fyn. Næste skridt i sagen er, at skifteretten i Odense behandler sagen, hvilket muligvis først vil ske sidst på ugen.

Hvis skifteretten finder konkursbegæringen berettiget, vil retten herefter udstede et konkursdekret og udpege en kurator.

”Jeg vil i givet fald meddele kurator, at den midlertidige videreførelse af ambulancedriften sker for regionens regning og risiko, så syddanskerne kan være trygge ved, at ambulancen kommer, når der er brug for det, og BIOS-redderne kan fortsætte deres arbejde i tryg forvisning om, at deres løn kommer”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

”Jeg har indkaldt til regionsrådsmøde i morgen, og på baggrund af udsigten til BIOS’ konkurs, skal regionsrådet på mødet tage stilling til, hvordan rådet ønsker at organisere den fremtidige ambulancedrift”, siger regionsrådsformanden.

Annonce