Ny analyse af den præhospitale indsats efter skyderierne i Field’s

Arkivfoto

Danske og norske læger har fået publiceret en artikel om skyderiet i Field’s i 2022 i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I artiklen beskriver forfatterne en række læringspunkter, herunder at mangel på ambulancer kane skabe behov for at improvisere ved f.eks. at benytte køretøjer fra politiet eller civile køretøjer.

Artiklen i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine er skrevet af Peter Martin Hansen, Søren Mikkelsen, Henrik Alstrøm, Anders Damm-Hejmdal, Marius Rehn og Peter Anthony Berlac.

I artiklen gennemgår forfatterne den taktiske, operative og strategiske håndtering efter skyderiet i Field’s i 2022. Artiklen indeholder detaljeret information om den præhospitale indsats, herunder en komplet oversigt over de disponerede enheder og deres responstider samt en log af SINE-kommunikationen indenfor sundhedsberedskabet.

Peger på en række læringspunkter

Forfatterne konkluderer, at hændelsen blev håndteret i henhold til de gældende retningslinjer samt at det særlige TEMS-koncept (Tactical Emergency Medical Service) fungerede succesfuldt. Herudover peger forfatterne på en række centrale læringspunkter:

  • SINE-kommunikationen var udfordret på grund af kompromitteret brug af skadestedssæt. Det havde ikke konsekvenser for patienterne, men forfatterne foreslår tvangsstyring/patching af SINE-radioer ved større hændelser.
  • Behovet for ambulancer overstiger definitorisk den aktuelle kapacitet ved større hændelser. Derfor bør indsatsledelsen have mulighed for at improvisere, f.eks. ved at benytte køretøjer fra politiet og redningsberedskabet samt civile biler. Dette bør indsatsledelsen også træne i.
  • Hurtig indsættelse af et stort antal ambulancer og andre enheder skal indgå som en fast del af AMK-vagtcentralens planlægning ved større hændelser.
  • Indsatsledelsen har brug for et fælles kommandomodul.
  • Der skal være planer for afløsning, bespisning og hvile for det præhospitale personale ved større hændelser.
  • Den mobile skadestue/behandlingsplads i Region Hovedstaden skal kunne indsættes umiddelbart.
  • Witness Sensors, dvs. personer uddannet og under myndighedernes jurisdiktion, skal kunne overvåge sociale medier for at undgå rygter og unødig forlængelse af indsatsen.

Hele artiklen kan læses her.

Annonce