Lange forsinkelser efter Falcks overtagelse af sygetransport

Den 1. oktober 2012 overtog Falck størstedelen af den siddende sygetransport i Region Hovedstaden, men opstarten har ikke været problemfri. Ifølge Region Hovedstaden har der været flere forsinkede sygetransporter end normalt, og mange patienter har oplevet lange forsinkelser. Problemerne skyldes blandt andet, at der er problemer med både regionens eget bestillingssystem og Falcks nye automatiske disponeringssystem, men der er dog sket væsentlige forbedringer på det seneste.

Falck står i dag for sygetransporten i det meste af Region Hovedstaden, mens Movia har opgaven i et mindre område på den københavnske vestegn.

Falck har benyttet lejligheden til at indføre et nyt disponeringssystem, som i høj grad automatiserer disponeringen af de sygetransporter, der modtages elektronisk fra Region Hovedstadens bestillingssystem. Men der har været hård kritik fra især dialysepatienter, som oplever, at deres kørsler bliver forsinket med op til tre timer, ligesom mange patienter klager over dårlig disponering af kørslerne, hvor patienter, der bor tæt på hinanden, ikke længere køres af samme sygetransportvogn.

Region Hovedstaden bekræfter, at der i forbindelse med kontraktstarten har været problemer, og at der især i de første dage har været lange forsinkelser. I det hele taget har der været flere forsinkelser end normalt.

En del af forsinkelserne skyldes problemer med den elektroniske overførsel af tidspunkterne for afhentning og aflevering af patienten ved hjemkørsel fra hospitalet. I de første dage efter Falcks overtagelse blev tidspunkterne ikke beregnet korrekt, men den fejl er nu rettet. Desuden opstod der et særligt teknisk problem med at beregne afhentnings- og afleveringstidspunkter for dialysepatienter, men den fejl er også blevet rettet.

Der er imidlertid fortsat nogle IT-problemer, men problemerne ligger ikke kun i Falcks disponeringssystem. Der er også problemer med regionens eget bestillingssystem og med udvekslingen af data mellem regionen og Falck. ”Parterne arbejder intensivt på løsning af problemstillingerne. Administrationen er i løbende dialog med Falck om arbejdet hos Falck på at optimere systemet, så det understøtter en smidig og effektive kørselsafvikling – på det serviceniveau, der er politisk besluttet”, lyder det fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens vurdering er, at der siden de første dage af oktober er sket væsentlige forbedringer i kørselsdisponeringen og overholdelsen af tidspunkter for afhentning og aflevering.

Annonce