Ny overenskomst til 4.000 reddere

Så er der også ny overenskomst til de godt 4.000 reddere, der er ansat hos Falck. Aftalen er indgået mellem Falck, 3F’s Transportgruppe og 3F Københavns Chauffører. Den løber i tre år, og når det gælder løn, satser og øvrig økonomi, følger reddernes overenskomst de øvrige aftaler, der er indgået på transportområdet.

”Der har været store forandringer på redder-området de senere år. Men den nye overenskomst ændrer ikke i arbejdstid og vilkår. Der er sikret stabilitet, og et enigt forhandlingsudvalg har nikket ja til aftalen”, siger Palle Thirstrup, der er forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe, til Fagbladet 3F.

Der er en enkelt nyskabelse i reddernes overenskomst. Det er en kvalitetsfond, der skal styrke og udvikle redder-området. I løbet af de næste tre år sikres fonden økonomi, der svarer til 15 øre pr. arbejdstime. Og overenskomsten understreger, at både Falck og redderne har ansvar for at understøtte arbejdet. Kvalitetsfonden skal blandt andet understøtte uddannelsesaktiviteter, styrke samarbejdet mellem Falck og reddernes tillidsrepræsentanter samt bidrage til at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked.

Hovedpunkter i den nye aftale

  • Løn: Timelønnen stiger 2,10 kroner pr. 1. marts 2014, 2,25 kroner pr. 1. marts 2015 og 2,40 kroner i 2016.
  • Genetillæg: Genetillæg stiger med 1,5 procent 1. marts 2014, 1,6 procent 1. marts 2015 og 1,7 procent i marts 2016.
  • Ekstra penge: Falcks indbetaling til den særlige konto, der udbetales to gange om året, fordobles fra en til to procent af lønnen frem til 1. marts 2016.
  • Lærlinge/elever: Stigning i lønnen på 1,9 procent pr. 1. marts 2014, yderligere 1,9 procent pr. 1. marts 2015 samt yderligere 1,9 procent per 1. marts 2016. Aftale om betaling til elever på skolehjem fra de øvrige overenskomster indarbejdes i Falck-overenskomsten.
  • Vikarer: Tillidsfolk og 3F’s Transportgruppe får ret til at få udleveret oplysninger om vikarbureauer, der arbejder for virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. Det sikrer, at 3F kan finde og dække vikarfirmaerne med overenskomst.
  • Bløde pakker: Støtte til ordblinde, to ugers ekstra forældreorlov, ekstra pensionsbidrag under barsel, lige adgang til forældreorlov for forældre af samme køn.

Annonce