Slut med Falck-lægeklinikker

Falck fortsætter med at tilpasse organisationen. Få dage efter en beslutning om at lukke yderligere autohjælpsstationer har Falck i dag meddelt, at korpsets 12 lægeklinikker er blevet solgt. Også to andre selskaber er blevet solgt, mens to vikarbureauer er sat på salgslisten. Falck understreger dog, at den resterende del af Falck Healthcare vil bestå – og skal udvikles.

Falck er i gang med at tilpasse redningskorpsets forretning for at fokusere på kerneaktiviteterne. Derfor frasælger Falck nu sine 12 lægeklinikker i Falck Lægehuse samt de tilknyttede selskaber, vikarbureauet VikTeam og Sirculus, der tilbyder psykiatrisk behandling.

Falck meddelte i februar, at virksomheden havde igangsat en strategisk gennemgang af sin lægehusforretning.

Fokus på sundhedsydelser

”Vi forenkler Healthcare-forretningen i tråd med det, vi gerne vil med hele Falck fremadrettet. På Healthcare-området i Danmark skal Falck fremover koncentrere sig om sundhedsydelser til forebyggelse og hurtig afhjælpning af arbejdspladsrelateret sygdom, hvor vi bl.a. via vores 135 klinikker årligt gennemfører mere end én million behandlinger”, siger Jakob Riis, der er koncernchef i Falck.

”Der er afgjort et potentiale i private lægeklinikker, men vi vurderer, at det ligger for langt fra vores kerneforretning. Vi er glade for, at vi har fundet en køber, der har dette som sit hovedfokus, og som overtager forretningen og de forpligtigelser, vi har haft over for regionerne og ikke mindst over for de mennesker, der kommer i lægehusene til daglig”, forklarer han.

Falck har også iværksat en strategisk gennemgang af to øvrige vikarbureauer som sidste led i fokuseringen af denne del af forretningen, hvorimod kerneforretningen i Falck Healthcare består.

”Det er et vigtigt forretningsområde, som vi ønsker at beholde og udvikle”, siger Jakob Riis.

Sælger til tidligere medarbejder

Køberen af lægehusene er Thomas Helt, der har erfaring med forretningsudvikling og et indgående kendskab til branchen som stifter af Quick Care og siden fra Falck, hvor han også tidligere har arbejdet med netop lægeklinikkerne.

”Jeg er meget glad for at have indgået denne aftale med Falck om overtagelse af lægeklinikkerne. Det er en forretning, jeg har meget stor interesse for og erfaring med, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med regionerne og de borgere, der benytter klinikkerne”, siger Thomas Helt – og tilføjer:

”Jeg vil ligeledes gerne fortsætte med at udvikle ydelser og services til borgere med psykiatriske behov i Danmark, og det vil vi få mulighed for i fremtiden i Sirculus”.

Han overtager virksomhederne via sit selskab, og både direktør Linda Matzen og alle de ca. 100 medarbejdere fortsætter under det nye ejerskab.

Annonce