Ny retspraksis ved sygetransport: Dømt for at køre fra mand med vejrtrækningsproblemer

Ved sygetransport har chaufføren et ansvar for at sikre, at der kommer tilstrækkelig hjælp til patienter, der ved afleveringen i hjemmet fremstår som alvorligt syge. Det er retspraksis efter en ny dom fra Retten i Glostrup. Her blev en 54-årig chauffør dømt for at efterlade en ældre mand i hjælpeløs tilstand. Manden afgik kort efter ved døden.

I den konkrete søg kørte chaufføren den 12. december 2020 en 72-årig mand fra Hvidovre Hospital til mandens adresse i Hvidovre. Her faldt den ældre mand om med tydelige vejrtrækningsproblemer. Selv om manden mistede bevidstheden, valgte chaufføren at forlade den ældre mand og dennes hustru, uden at sikre sig, at manden fik den tilstrækkelige hjælp. Mandens hustru måtte selv ringe 112, og kort efter afgik den ældre mand ved døden.

Retten i Glostrup vurderede, at chaufføren dermed overtrådte straffelovens § 250 om at efterlade en person, der er i ens varetægt, i hjælpeløs tilstand. Chaufføren blev derfor idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Må stadig køre sygetransport

”Dette er en sag, der reelt kun har tabere. Men jeg er tilfreds med, at chaufføren er blevet dømt i henhold til anklageskriftet. Retten har dog ikke fulgt min påstand om at fratage chaufføren retten til udøve erhvervsmæssig personbefordring”, siger sagens anklager, Anna Winkel.

Retten valgte at lægge vægt på, at chaufføren i mange år havde udført tilsvarende opgaver uden problemer. Derfor blev han ikke frataget retten til at udføre opgaverne i fremtiden.

Chaufføren modtog dommen. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje evt. anke.

Annonce