Nyt projekt skal øge trivslen blandt ambulancepersonale

Foto: Region Midtjylland

Ambulancepersonale oplever ofte potentielt traumatiske begivenheder i arbejdet. Det gør dem særligt udsatte over for psykiske belastningsreaktioner som blandt andet PTSD, depression og stress. Det skal et nyt ph.d.-projekt forsøge at forebygge. Det sker ved at udvikle et E-læringsprogram, som kan øge trivslen og forebygge psykisk belastning hos ambulancepersonale.

Det nye projekt udvikler og tester et nyt E-læringsprogram, som skal forebygge stress, omsorgstræthed og psykisk belastning hos ambulancepersonale.

”Betydningen for både den enkelte ambulancemedarbejder og for den samlede ambulancetjeneste i Danmark er stor, da kun 28 pct. af folk vender tilbage på job, hvis de har udviklet PTSD i forbindelse med arbejdet. Samtidig kan de også udvikle omsorgstræthed, som gør det sværere for dem at løse deres opgaver”, fortæller ph.d.-studerende Mads Lillethorup Persson.

Pres kommer ikke fra de store ulykker

Som en del af projektet er Mads Lillethorup Persson gået i gang med at observere og interviewe ambulancefolkene i Region Midtjylland.

”Umiddelbart virker det til, at det ikke er de store ulykker, der udløser det mentale pres. De er nemlig meget fagligt dygtige og gode til at håndtere netop den type situationer. I stedet kunne det tyde på, at det bliver udløst af relativt små ting og lavpraktiske udfordringer, hvor de oplever, at de kommer til kort. For eksempel svære samtaler med pårørende eller mindre ting. Men de er klart mere sårbare over for de her stressreaktioner, fordi de belastes af de relativt mange traumatiske hændelser i løbet af deres arbejdsliv”, siger Mads Lillethorup Persson.

Det er endnu uvist, hvordan den endelige E-læringsløsning kommer til at se ud. I første omgang skal Mads Lillethorup Persson i løbet af 2024 rundt på en række af regionens ambulancebaser for at få et større indblik i ambulancepersonalets arbejdsliv.

”Det bliver formentligt noget, som hjælper med at italesætte de traumatiske hændelser og mindre udfordringer, som samlet set er med til at gøre det hårdt at være ambulancepersonale”, siger Mads Lillethorup Persson.

Projektet starter til februar med finansiering fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Præhospitalets Forskningspulje og Forskning & Udvikling.

Annonce