Får 33 mio. kr. til leasing af ambulancer, sygetransportvogne og udstyr

Foto: Henrik Brøns

Tirsdag vil Region Midtjyllands nye ambulancetjeneste efter alt at dømme få tildelt godt 33 mio. kr. til leasing af nye ambulancer og sygetransportvogne samt nyt udstyr. Det er en udløber af regionens beslutning om at hjemtage ambulancekørslen i områderne Randers/Djursland og Horsens – og dermed hjemtage yderligere 21 ambulancer og fem sygetransportvogne.

Når Region Midtjylland overtager driften af 21 ambulancer og fem køretøjer til liggende sygetransport, så er det forudsat, at de nye køretøjer skal finansieres med leasingaftaler.

Derfor lægger regionen nu op til, at politikerne tildeler en leasingramme på i alt 33,2 mio. kr. til Præhospitalet i Region Midtjylland. Heraf skal 18 mio. kr. anvendes på ambulancer med tilhørende udstyr, mens 6,4 mio. kr. anvendes på køretøjer til liggende sygetransport med tilhørende udstyr. Hertil kommer 8,8 mio. kr. til indkøb af bårer og trappetjenere til ambulancerne og køretøjerne til liggende sygetransport.

De nye køretøjer bestilles, når politikerne har truffet beslutning. Leasingrammen finansieres inden for Præhospitalets budget og tilbagebetales over henholdsvis fem år, seks år og 10 år. Perioden er fastlagt med udgangspunkt i den forventede levetid for køretøjerne og udstyret.

Annonce