Nyt samarbejde vil tilbyde gratis genoplivningskurser til alle danskere

Dansk Råd for Genoplivning indgår nu i et samarbejde med Hjerteforeningen om et stort, nyt projekt, ”Red Liv”, der vil tilbyde gratis, 30-minutters introduktionskurser i genoplivning til alle landets borgere. Samtidig sigter projektet mod at flere danskere bliver uddannet til at træde til, hvis de bliver vidne til et hjertestop, gennem et grundigt 4-timers kursus i genoplivning.

I Danmark rammes omkring 4.000 danskere årligt af hjertestop uden for hospitalet, og ca. 13 pct. overlever. Hvis en person med hjertestop bliver genoplivet inden for få minutter, øges chancen for at overleve markant. Derfor er det helt centralt, at så mange danskere som muligt er klar til at træde til, hvis de er vidne til et pludselig uventet hjertestop uden for hospital.

I dag træder vidner til med genoplivning i 66 pct. af alle tilfælde af hjertestop uden for hospital. Red Liv-projektets målsætning er at uddanne 30.000 danskere i genoplivning i løbet af projektets første tre år, oplyser Dansk Råd for Genoplivning.

Lokale frivillige skal være instruktører

Dansk Råd for Genoplivning samarbejder med Hjerteforeningen om at udvikle et sammenhængende koncept. Frivillige fra Hjerteforeningens lokalforeninger bliver uddannede til instruktører, der kan gennemføre et nyudviklet 30 minutters kursus i genoplivning, som er udviklet af Dansk Råd for Genoplivning, samt gennemføre et 4-timers kursus i hjertelungeredning.

De to kurser følger det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC)s anbefalinger og retningslinjer for uddannelse i hjertelungeredning. Udgangspunktet er at give deltagerne viden om, hvordan de skal give hjertemassage og kunstigt åndedræt, og hvordan man bruger en hjertestarter. Deltagerne får mulighed for at træne hjertelungeredning på en træningsdukke og for at se, hvordan en hjertestarter fungerer. Kurserne gennemgår desuden, hvordan man undersøger en bevidstløs person med ikke-normal vejrtrækning, hvordan man alarmerer 112 samt væsentlige aspekter omkring sikkerhed.

Annonce