Præhospital

Genoplivningsråd vil forankres i offentligt regi

Dansk Råd for Genoplivning arbejder for at forbedre erkendelse, behandling, overlevelse og livskvalitet efter pludseligt uventet hjertestop og stroke. I dag er rådet en græsrodsorganisation, der primært er finansieret af TrygFonden. Men rådet mener, at den konstruktion er bekymrende, så nu vil man i stedet have Folketingets opbakning til en forankring i offentligt regi.

Præhospital

Nyt samarbejde vil tilbyde gratis genoplivningskurser til alle danskere

Dansk Råd for Genoplivning indgår nu i et samarbejde med Hjerteforeningen om et stort, nyt projekt, ”Red Liv”, der vil tilbyde gratis, 30-minutters introduktionskurser i genoplivning til alle landets borgere. Samtidig sigter projektet mod at flere danskere bliver uddannet til at træde til, hvis de bliver vidne til et hjertestop, gennem et grundigt 4-timers kursus i genoplivning.

Præhospital

Vidner og ambulancefolk skal ikke forholde sig til om personer ønsker genoplivning

De seneste uger har der været debat om retten til at sige nej til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Hos Dansk Råd for Genoplivning er man enig i, at alle har retten til at bestemme over deres eget liv – og dermed sige nej til genoplivning. Men rådet advarer mod en fremtid, hvor vidner eller ambulancefolk, der træder til, først skal forholde sig til, om personen med hjertestop ønsker genoplivning eller ej.