Omfattende strejke hos Falck i København

Falcks drift i Storkøbenhavn er reelt lammet, efter at redderne på stort set alle københavnske Falck-stationer mandag morgen nedlagde arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen skyldes generel utilfredshed med manglende forhandlingsvillighed hos Falcks regionale ledelse samt et stort arbejdspres, som resulterer i lange ventetider på ikke-akutte opgaver.

Redderne i København er stærkt utilfredse med, at Falck gennem længere tid har foretaget justering i driften for at forbedre økonomien – justeringer, som har øget arbejdspresset på redderne og desuden resulteret i, at Falcks kunder må vente længere på løsning af ikke-akutte opgaver, hvilket ofte giver negative reaktioner overfor redderne. Senest har det skabt utilfredshed, at Falck har ændret på reglerne for ferieavikling i forbindelse med jul og nytår, og at disse ændringer – ligesom tidligere ændringer – er sket uden hensynstagen til reddernes synspunkter.

Redderne giver også udtryk for utilfredshed over, at Falck i stigende omfang anvender underleverandører og andre ambulancetjenester, f.eks. Københavns Brandvæsen, til løsning af opgaver, og at det sker til en overpris, mens man ikke vil give redningskorpsets egne reddere en ekstrabetaling, når de løser tilsvarende opgaver.

De seneste år har stemningen blandt redderne hos Falck i København generelt været trykket, og mange reddere har søgt over til Falcks konkurrenter, først og fremmest de kommunale ambulancetjenester. Dermed er Falck kommet ind i en ond cirkel, hvor presset på de øvrige reddere øges og omkostningerne stiger, fordi der må købes ydelser hos underleverandører, og dermed øges utilfredsheden blandt redderne yderligere og samtidig presses Falcks økonomi.

I øjeblikket beskrives forholdet mellem ledelse og reddere som iskoldt, og det vides ikke, hvornår arbejdet genoptages i København. Der opretholdes et nødberedskab, og alle akutte opgaver udføres som normalt.

Annonce