Strejke rammer brandvæsenet i Roskilde

Dele af det FOA-organiserede personale i Roskilde Brandvæsen nedlagde onsdag morgen arbejdet. Et nødberedskab klarer alle akutte brand- og ambulanceudrykninger, men en række andre opgaver vil ikke blive udført. Det drejer sig blandt andet om sygetransport, kørsel med skiltetrailer og udrykning til tyverialarmer. Desuden besvarer vagtcentralen ikke opkald til brandvæsenets hovednummer.

Roskilde Brandvæsen er som landets eneste brandvæsen ramt af konflikten på FOA-området. Der er mellem FOA i Roskilde aftalt et nødberedskab. Nødberedskabet indebærer, at der på nogle områder kan forekomme at være et større beredskab end normalt, men det er aftalt, at personalet skal være til rådighed til udførelse af de akutte opgaver – og det er alene opgavens art og ikke beredskabets størrelse, som bestemmer, om opgaven skal udføres af nødberedskabet.

Det er som led i nødberedskabet aftalt, at opgaver, hvor der er tvivl om den akutte karakter, i første omgang køres, hvorefter udrykningerne forelægges tillidsrepræsentanten og beredskabschefen, der beslutter, om opgaven også skal udføres fremover.

Alle opgaver, der er omfattet af beredskabsloven, udføres i fuldt omfang. Hvis indsatsleder eller holdleder ved ankomsten skønner, at en opgave alligevel ikke er af akut karakter, udføres opgaven dog ikke. Entreprenøropgaven med kørsel af skiltevognen bliver ramt af konflikten, og kørslen er derfor indstillet indtil konflikten er slut. Brandvæsenet vil heller ikke rykke ud til tyverialarmer i tidsrummet 06-18 på hverdage samt 19-07 i weekenden. En stor del af alarmudrykningerne vil dog i stedet blive udført af vagtselskaber.

For vagtcentralen indebærer strejken, at Roskilde Brandvæsens hovednummer ikke bliver besvaret på vagtcentralen. Akuttelefoner og øvrige alarmer bliver dog besvaret. Nødkald bliver ekspederet efter forholdsordren for den enkelte alarm, men omsorgskald og ikke-akutte opkald bliver viderestillet til hjemmeplejen.

For ambulanceberedskabet indebærer nødberedskabet, at der bliver en døgnambulance mindre i drift. Ambulancerne rykker ud til opgaver, der rekvireres via 112 eller politiet, og som har akut karakter. Desuden transporteres dialyse-, kræft- og hjertepatienter, hvis transporten er lægeordineret. Øvrige transporter, hvor lægen skønner, at transporten  er nødvendig for patientens behandling, gennemføres ligeledes. Det er aftalt, at tvivlspørgsmål om det akutte i en opgave kan forelægges præhospitallederen i Region Sjælland, Poul Christensen. Endelig kan transporter udføres, hvis der er tale om et skriftligt krav fra brandmyndighederne på grund af uforsvarlig overbelægning.

Under strejken vil det akutte beredskab i Roskilde på hverdage bestå af fire mand i ildløstjenesten, fire mand til bemanding af to døgnambulancer, to mand til bemanding af en dagambulance i tidsrummet 07.30–15.30 samt to mand til sygetransport i tidsrummet 07.30–15.30. I weekenden vil beredskabet bestå af fire mand i ildløstjenesten og fire mand til bemanding af to døgnambulancer. Deltidsbrandfolkene er ikke omfattet er strejken og opretholder normalt beredskab.

Annonce