Politifolk yder sjældent førstehjælp

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Når Aalborg Sygehus’ lægeambulance ankommer til et skadested, så er politiet ofte nået frem. Men kun i meget få tilfælde yder betjentene førstehjælp. Det viser en opgørelse lavet af lægerne ved lægeambulancen på Aalborg Sygehus. Kun i to af 453 tilfælde blev førstehjælp ydet af politifolk. 

Lægeambulancen havde 1.448 udrykninger i 1999, og i 453 tilfælde blev der ydes præhospital behandling før lægeambulancens ankomst – men kun i to tilfælde blev denne præhospitale indsats ydet af politifolk. Dette sammenholdt med, at politiet i et stort antal tilfælde er første tilstedeværende myndighed på bl.a. skadesteder gør, at politiet ifølge lægerne vil være en egnet målgruppe for en opdatering af hele den præhospitale kæde.

Derfor har sundhedsforvaltningen i Nordjyllands Amt, i samarbejde med lægeambulancen i Aalborg, taget initiativ til etablering af egentlige efteruddannelseskurser i avanceret førstehjælp for kørende politifolk.

I øvrigt ydede lægmand behandling i 91 tilfælde, læger i 30 tilfælde, sygeplejersker i 15 tilfælde, mens ambulancepersonale havde startet behandlingen inden lægeambulancens ankomst i 315 tilfælde.

Den kørende læge bedømmer ved alle udrykninger effekten af lægeambulancens indsats, og opgørelsen viser, at der blev foretaget 25 direkte livreddende udrykninger, 88 patienter med livstruende svigt af organsystemer blev væsentligt bedret og 262 patienter fik bedret deres tilstand som følge af lægeambulancens indsats. Sammenlagt vurderer lægerne, at 375 patienter i 1999 havde væsentlig effekt af lægeambulancefunktionen, hvilket svarer til 1,5 patient pr. udrykningsdag. Hos mere end halvdelen af patienterne skønnes lægeambulancens tilstedeværelse dog ikke at have påvirket patientforløbet i væsentlig grad, og 118 patienter døde trods lægeambulancens indsats.

Annonce