Politikere skal træffe beslutning om præhospital ”driftsoptimering”

Foto: Lene Pedersen

Ambulancetjenesten i Region Nordjylland er under pres – både økonomisk og i forhold til at opretholde det fastsatte beredskab. På mandag mødes regionspolitikerne så for at beslutte det, der kryptisk betegnes som en ”driftsoptimering på det præhospitale område”. Hvad driftsoptimeringen dækker over er dog ukendt, for sagen er hemmelig og beslutningen skal træffes bag lukkede døre.

Økonomien i Region Nordjyllands nye ambulancetjeneste, som blev etableret i forbindelse med en delvis hjemtagning i 2022, er under pres, blandt andet på grund af mangel på ambulancereddere. Regionen har derfor været nødt til at reducere brugen af dyre ekstravagter, men det gør, at der hver dag er mange ambulancer, som ikke kan bemandes.

Aktuelt kan regionen ikke overholde det politisk fastsatte servicemål for andelen af ambulancer, som er fremme indenfor 10 minutter, selv om antallet af A-kørsler faktisk har været stabilt og endda svagt faldende det seneste år.

Mandag mødes Region Nordjyllands Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen. Dér skal regionspolitikerne træffe beslutning om det, der beskrives som en ”Driftsoptimering på det præhospitale område”. Hvad det nærmere handler om er dog ukendt, for regionen har besluttet, at udvalget skal træffe beslutningen bag lukkede døre – og derfor holdes beskrivelsen af sagen også hemmelig.

Annonce