Jysk akutlægehelikopter redder – formentlig – liv

Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles lægehelikopter med base i Karup redder formentlig liv. En ny evalueringsrapport har godt nok ikke vurderet patienternes overlevelse, men rapporten viser, at patienter med alvorlig sygdom eller alvorlige kvæstelser når hurtigere frem til sygehuset, når de transporteres med lægehelikopteren end når de transporteres med ambulance. Datagrundlaget er dog meget begrænset, da der reelt kun er analyseret data for 36 patienter.

Det er Dansk Sundhedsinstitut (DSI), som har evalueret forsøgsprojektet med lægehelikopteren i Karup. Det er der kommet en omfattende rapport ud af, og rapportens konklusion er, at helikopteren giver alvorligt syge og tilskadekomne patienter i udkantsområderne væsentligt bedre muligheder for at få akut hjælp og hurtigere efterfølgende hospitalsbehandling.

I modsætning til den tilsvarende evalueringsrapport om den sjællandske lægehelikopter foretages der i den nye rapport ikke en egentlig vurdering af, om flere patienter har overlevet deres sygdom eller traumer takket være lægehelikopteren. I stedet analyserer forskerne den tidsbesparelse, som opnås ved transport med lægehelikopteren frem for med ambulance.

Begrænset datagrundlag giver stor usikkerhed

I rapporten lægges der dog ikke skjul på, at datagrundlaget er meget begrænset. Det skyldes, at forskerne har haft to store udfordringer: For det første har lægehelikopteren kun været i drift i kort tid, og for det andet har det været svært at finde nok tilfælde, hvor patienter fra samme geografiske område er transporteret med lægehelikopter og ambulance, således at der kan foretages en brugbar sammenligning af tidsfaktoren.

Forskerne har analyseret transporttiden for tre patientgrupper, der i særlig grad har gavn af hurtig hjælp, nemlig STEMI-patienter, stroke-patienter og traumepatienter. I Region Midtjylland har man analyseret transporttiderne for 28 patienter (15 STEMI-patienter, to stroke-patienter og 11 traumepatienter). I Region Nordjylland har man analyseret tiderne for otte patienter (seks STEMI-patienter og to stroke-patienter). I Region Midtjylland er der sammenlignet med 77 patienter, der er blevet transporteret med ambulance, mens der i Nordjylland er sammenlignet med 12 ambulance-transporterede patienter.

Analyserne viser, at den tid, der går fra 112-opkald og til patienten er fremme hos en speciallæge, i begge regioner er reduceret signifikant på grund af lægehelikopteren. I Region Midtjylland sparer STEMI-, stroke- og traumepatienter i gennemsnit en transporttid på 30 minutter, mens de tre patientgrupper i Region Nordjylland i gennemsnit sparer 46 minutter. I Region Midtjylland er der dog en yderligere usikkerhed, fordi der under forsøgsperioden er ændret på disponeringen af akutlægebilerne, således at lægebilerne rykker ud til flere tilfælde. Det gør sammenligningen mere usikker.

Hvis man i stedet ser på den tid, der går fra 112-opkald til patienten ankommer til højt specialiseret behandling, viser rapporten, at helikopteren i gennemsnit reducerer transporttiden for STEMI-patienter med 23 minutter. For traume-patienterne er reduktionen på 171 minutter, men dog kun når man medregner den tid, som de ambulancetransporterede patienter når at opholde sig på det lokale sygehus inden en overflytning til et sygehus med højt specialiseret behandling. Tidsbesparelsen er 26 minutter, når tiden på sygehuset ikke er medregnet.

Da analysen altså kun bygger på 36 patienter, som er transporteret med helikopteren, erkender forskerne, at der er risiko for fejl i beregningerne. Der kan både være tale om, at der er tidsmæssige gevinster, som overses, fordi de ikke kan påvises statistisk, og omvendt at de påviste tidsmæssige gevinster reelt alene skyldes tilfældigheder.

Politisk opbakning til helikopteren

At helikopteren – formentlig – giver større sikkerhed for den rigtige og hurtige hjælp var også, hvad de to rådsformænd havde håbet at høre.

”Akutlægehelikopteren redder liv i særligt den vestlige del af Region Midtjylland”, konstaterer regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S). ”Det er jeg meget tilfreds med at få dokumenteret, for når vi satser på færre hospitaler, skal vi også sikre, at akut hjælp ikke er urimeligt længe undervejs”, siger Bent Hansen.

I Region Nordjylland har akutlægehelikopteren fortrinsvis hjulpet akutte patienter i Thy og på Mors: ”Vi har været glade for at deltage i forsøgsprojektet, og evalueringen viser, at helikopteren gør en forskel i det akutte beredskab. Skal helikopteren have en endnu større betydning for hele Nordjylland, skal placeringen og antallet af helikoptere overvejes, hvis ordningen bliver permanent”, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Regeringen valgte i efteråret 2011 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at forlænge forsøgsperioden til juni 2013. Men kampen om, hvordan helikopterberedskabet skal se ud herefter, er allerede startet. Region Nordjylland vil således have helikopteren flyttet fra Karup til Aalborg, men det afviser Region Midtjylland kategorisk.

Annonce