PreMed fejrer jubilæum – og kigger på kommende udbud af ambulancedrift

Lørdag er det et år siden, at ambulanceoperatøren PreMed overtog ambulancekørslen i ca. halvdelen af Region Nordjylland. PreMed har i dag 13 baser i Thy-Mors og Himmerland, og den nye operatør har fokus på, at driften og organisationen fortsat skal konsolideres. Men PreMed kigger også på kommende udbud af ambulancedrift i regionerne.

Den samlede ambulancetjeneste i Region Nordjylland varetages af regionen selv, som står for ca. 60 pct., og PreMed, som varetager de resterende 40 pct. Indsatserne styres og koordineres af regionens præhospitale virksomhed, DPV.

”Vi har fået etableret et godt samarbejde med DPV, som driver regionens egen ambulancetjeneste. Det mærker vores medarbejdere i dagligdagen og på skadestederne. Desuden prioriterer vi at bidrage engageret til udviklingen af regionens præhospitale setup”, fortæller PreMeds direktør, Anders Vikke.

Den 1. april 2023 er halvdelen af PreMeds personale i Region Nordjylland samlet til fødselsdagsfest i Fjerritslev, mens den anden halvdel varetager driften. De medarbejdere, der varetager driften, får til gengæld et gavekort:

”Jeg glæder mig til at fejre fødselsdagen med medarbejderne. Men jeg vil også gerne sige tak til vores samarbejdspartnere i Region Nordjylland og til vores gode kolleger i resten af branchen for samarbejde, opbakning og inspiration”, siger Anders Vikke.

Har de fleste stillinger besat – trods reddermangel

I en branche, som på landsplan mangler flere hundrede medarbejdere, er PreMeds direktør meget tilfreds med, at PreMed her på driftens et års fødselsdag har de fleste stillinger i ambulancedriften besat.

”Vi er stolte og glade for den stabile drift med medarbejdertrivsel, kvalitet og stabilitet i leverancerne, vi har skabt sammen med 170 dygtige og dedikerede medarbejdere. Borgerne i Nordjylland kan regne med os”, siger Anders Vikke.

Han tilføjer, at det første år i drift også har vist ham, at selvom han har arbejdet med ambulancetjeneste i mange år, så er der stadig meget at lære, når man starter en helt ny tjeneste:

”Og så har jeg lært, at man ikke kan spå om fremtiden. Vi lagde vores planer og budgetter, før krigen, inflationen og prisstigningerne. Men medarbejderne har været fantastiske til at komme med kritik, gode løsningsforslag og gjort en ekstraordinær indsats for at få alt i driften til at køre godt.”

Kigger på kommende udbud

Om fremtiden siger direktøren, at driften og organisationen fortsat skal konsolideres. De overordnede pejlemærker for PreMed er at sikre stabil drift, høj kvalitet, glade medarbejdere og en lønsom forretning:

”Vi kigger vi på kommende udbud af ambulancetjeneste. Men først og fremmest har vi fokus på at gøre mere af det samme: At være tæt på processerne, have nærværende ledelse og en kreativ tilgang til løsning af de udfordringer, vi møder”, siger Anders Vikke.

Annonce