Problemer med bemanding af akutlægebil

I juni 2013 fik Sønderborg en døgnbemandet akutlægebil, der både skulle forbedre den præhospitale dækning og gøre det mere attraktivt at arbejde som anæstesilæge på Sønderborg Sygehus. Men bemandingen af akutlægebilen giver anledning til udfordringer, og på godt 10 procent af vagterne er der ikke lægedækning.

En ny opgørelse viser, at der i perioden fra marts 2014 til februar 2015 var 29 dage, hvor akutlægebilen i Sønderborg ikke kunne bemandes med en læge. Hertil kommer 12 dage, hvor der var lægedækning i en del af døgnet. De øvrige 324 døgn var akutlægebilen fuldt bemandet.

Ifølge Region Syddanmark skyldes den manglende lægedækning især, at der er mangel på læger i Sønderborg, men også at der har været sygdom og er afviklet ferie. Den måned, hvor der var flest døgn uden lægebemanding, var således december 2014.

Regionen oplyser, at der løbende arbejdes på at rekruttere flere læger, så bemandingen kan blive komplet. Det er indtil videre sket ved jobopslag i nabolandene og kontakt til rekrutteringsfirmaer.

Flere interhospitale transporter

Ud over de akutte udrykninger anvendes akutlægebilen også til interhospitale transporter. Det sker i praksis ved, at ambulancelægerne fra Sønderborg, der er erfarne speciallæger i anæstesi, kører med på de interhospitale transporter, når der er behov for, at en læge deltager i transporten. Før etableringen af akutlægebilen gav den type transporter anledning til problemer, fordi det var svært at frigøre sygehusenes anæstesilæger fra deres vagter for at de kunne tage med på interhospitale transporter.

Oprindeligt blev det vurderet, at akutlægebilen i Sønderborg maksimalt ville blive involveret i ca. 10 interhospitale transporter om måneden med et tidsforbrug på i alt ca. 378 timer om året, svarende til 5 procent af årets timer. Dermed var det vurderingen, at akutlægebilen ville være til rådighed for almindelige udrykninger i 95 procent af årets timer.

Der har i perioden august 2013 til og med januar 2015 været 352 lægeledsagede interhospitale transporter i Sygehus Sønderjylland med et tidsforbrug på 908 lægetimer ekskl. tidsforbrug på hjemtransport, svarende til ca. 20 lægeledsagede interhospitale transporter om måneden. Akutlægebilen i Sønderborg har derfor medvirket til omkring dobbelt så mange interhospitale transporter som oprindeligt forudset.

Annonce