Har betalt 822.000 kr. i godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsregler

I alt 28 nuværende og tidligere ambulancereddere ved Region Syddanmarks ambulanceoperatør, Ambulance Syd, har tilsammen fået udbetalt 822.000 kr. i godtgørelse, efter at det har vist sig, at Ambulance Syd i en række tilfælde har brudt den såkaldte 48 timers-regel. De øvrige medarbejderne har frist til årsskiftet, hvis de også vil rejse krav om godtgørelse.

48 timers-reglen blev indført som led i en implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv i 1993. Den indebærer, at en medarbejder højst må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit, målt over en referenceperiode på 4-12 måneder. Medarbejder må således godt i dele af referenceperioden arbejde mere end 48 timer om ugen, men skal så arbejde mindre i andre dele af referenceperioden.

For nogle år siden henvendte FOA, Det Faglige Hus og ASE Lønmodtager sig til Ambulance Syd med en række konkrete sager, hvor de mente, at der var sket brud på 48 timers-reglen. Derefter iværksatte Region Syddanmark en undersøgelse af, hvordan 48 timers-reglen er blevet administreret i Ambulance Syd. Undersøgelsen bekræftede, at der i nogle af sagerne er sket brud på 48 timers-reglen.

Ifølge Region Syddanmark er bruddene særligt opstået for ambulancereddere, der er ansat til at køre døgnvagt, idet alle 24 timer på vagten tæller med i 48 timers-reglen, uagtet om vagten i sig selv alene tæller 20 normtimer. Derudover har referenceperioden tidligere været kort, nemlig kun på fire måneder. Med virkning fra den 1. marts 2020 blev der indgået aftale med FOA om at udvide referenceperioden til 12 måneder.

Har indgået aftale og forlig

I september 2022 indgik Region Syddanmark og FOA en aftale om håndtering af brud på 48 timers-reglen i Ambulance Syd. Aftalen medfører, at der i en række af de sager, der er blevet bragt frem af FOA, udbetales en godtgørelse for brud på reglen. På samme vis er der indgået forlig i en retssag anlagt af Det Faglige Hus og i en retssag anlagt af ASE Lønmodtager. I alt er der indtil videre udbetalt godtgørelser på samlet set 822.000 kr. til 28 nuværende eller tidligere medarbejdere ved Ambulance Syd.

De øvrige – og både nuværende og tidligere – medarbejdere i Ambulance Syd er som led i aftalen med FOA blevet orienteret om, at der gælder en frist, så de kun frem til den 31. december 2022 har mulighed for at henvende sig, hvis de vurderer, at der for deres arbejdstid er sket brud på 48 timers-reglen. Derefter vil regionen vurdere de enkelte sager, men dog kun fem år tilbage i tid fra den 1. september 2022.

Kan medføre øget nedetid på ambulancerne

Ambulance Syd har i mellemtiden iværksat tiltag i vagtplanlægningen, der skal sikre, at ingen medarbejdere fremadrettet oplever brud på 48 timers-reglen.

Konsekvensen er at overarbejde fremadrettet skal spredes ud på flere medarbejdere, og der vil derfor være nogle medarbejdere, der oplever ikke at kunne tage lige så mange overarbejdsvagter som tidligere.

Ambulance Syd er i dialog med FOA for at sikre, at medarbejderne – inden for rammerne af 48 timers-reglen – fortsat oplever en fleksibilitet og mulighed for selvbestemmelse omkring ferieplanlægning, fridage, muligheder for overarbejde mv. Men ifølge Region Syddanmark kan det ikke udelukkes, at ambulanceberedskabernes nedetid påvirkes af ændringerne i vagtplanlægningen.

I EU’s arbejdstidsdirektiv er der en dispensationsmulighed, hvor den enkelte medarbejder individuelt kan samtykke til at arbejde udover 48 timers-reglens grænser. Denne dispensation-mulighed er dog ikke implementeret af de danske myndigheder.

Annonce