Vil pålægge region af lave nødplan for ambulancekørslen

Region Syddanmark skal udarbejde en nødplan for, hvordan ambulancekørslen skal håndteres, hvis BIOS ikke bliver klar til at overtage opgaven fra Falck den 1. september 2015. Det kræver Enhedslisten og SF, som nu tvinger det syddanske regionsråd til at tage stilling til spørgsmålet. En ny status viser, at BIOS set i forhold til Responce er langt bagude med forberedelserne.

BIOS skal bruge ca. 550 ambulancereddere, når det hollandske selskab den 1. september 2015 overtager ambulancekørslen i størstedelen af Region Syddanmark fra Falck. Men indtil videre har BIOS kun aftaler med godt 40 reddere, og modstanden mod BIOS er tilsyneladende stærkt stigende blandt de syddanske reddere.

Responce er næsten i mål

Af en helt ny status fremgår det, at Responce – som overtager ambulancekørslen i Trekantområdet – er stort set i mål med alle forberedelserne. Alle Responces kommende stationer er således på plads, alle 25 nye ambulancer er leveret og godkendt af en ekstern part, og uniformer til redderne er godkendt og bestilt. Der mangler kun akutlægebiler og XL-ambulance, der dog er bestilt.

Hos BIOS ser billedet meget anderledes ud. Her er 24 af de 36 stationers placering godkendt, og der er kun fremvist en enkelt ambulance for regionen. Der er fremlagt en plan for leveringen af de øvrige ambulancer, der i den kommende tid leveres til et opbevaringssted på Sjælland, hvorefter de pakkes og klargøres af et firma i Roskilde. Derefter leveres de til BIOS i Syddanmark, hvorfra de planlægges leveret til de enkelte stationer i løbet af sommeren. Den første akutlægebil vil regionen få fremvist den 1. maj 2015.

I forhold til personale oplyser BIOS, at der er ansat alle de tre områdechefer, som selskabet har planlagt. Desuden skal der bruges 15 teamledere, og her ansættes der løbende. Som noget nyt har BIOS åbnet op for, at reddere fra de nuværende Falck-stationer kan ansættes stationsvist, og der er afsat tid til afholdelse af 576 ansættelsessamtaler med kommende reddere. Med afholdelse af samtaler tre dage om ugen svarer det til 16 samtaler om dagen. Alle ansættelser skal være på plads den 1. juni 2015.

Enhedslisten og SF tvivler på BIOS

Indtil videre har BIOS overholdt alle regionens krav til levering af milepælsplaner og beskrivelser af køretøjer og materiel. Hos Enhedslisten og SF tvivler man imidlertid på, at BIOS kan nå at blive klar i tide. De to partier vil derfor søge at tvinge Region Syddanmark til at udarbejde en nødplan, der kan sikre ambulancehjælp til borgerne, hvis der går noget galt i forbindelse med overgangen af ambulancekørslen fra Falck til BIOS.

Enhedslisten og SF har således stillet et forslag, som regionsrådet skal tage stilling til på et møde den 27. april 2015. Forslaget lyder således:

”Det pålægges Præhospitalsudvalget at udarbejde en nødplan for ambulancekørsel.

Begrundelse:

Trods Præhospitalsudvalgets fortsatte tillid til BIOS evne til at håndtere den fremtidige ambulancebetjening, vil regionsrådet sikre borgerne i alle situationer. Der skal udarbejdes en plan, som tager højde for flere forskellige situationer, hvis der opstår problemer i forbindelse med skift af udbyder fra Falck til BIOS.  Vi får løbende mange foruroligende oplysninger om problemer med at rekruttere mandskab. Derfor skal regionsrådet reagere. De mange skriftlige spørgsmål som Karsten Hønge har stillet i den forbindelse – besvaret den 4. og 23. marts – har øget vores utryghed ved situationen. Svarene er overfladiske, og generelt af så ringe kvalitet, at de muligvis netop afslører alvorlige grundlæggende problemer hos BIOS. Debatten på regionsrådsmødet den 23. marts udstillede manglende viden om problemerne hos BIOS, og fravær af vilje til at sikre tryghed om den fremtidige ambulancekørsel. Efter syv måneder har BIOS endnu ikke ansat personale i nævneværdigt omfang, og rekrutteringsstrategien ændrer sig hele tiden. Alt for meget er overladt til tilfældigheder, og ikke som en gennemtænkt linje fra en seriøs samarbejdspartner. Direktør i BIOS Danmark, Morten Hansen, udtaler til medierne at de skulle have 400 ansøgere. På regionsrådsmødet fortalte udvalgsformand Thyge Nielsen til gengæld, at der blot var sendt 200 skemaer ud, men ikke noget om hvor mange der faktisk var sendt retur til BIOS. Under alle omstændigheder er der langt op til de nødvendige ca. 550 reddere.

Det er uholdbart med usikkerhed, om hvorvidt BIOS kan løfte denne helt centrale opgave.

Alt i alt finder EL og SF situationen meget bekymrende, og mener, at regionen skal sikre sig i forhold til alle situationer, som kan opstå. En nødplan er, som navnet udtrykker, netop kun en plan, som skal træde i kraft, hvis den oprindelige plan af forskellige grunde ikke kan føres ud i livet. Men det er den eneste ansvarlige beslutning som regionsrådet kan træffe.”

Annonce