Reddere handlede i strid med retningslinjer ved spædbarns død

Det var i strid med de gældende retningslinjer, da to ambulancereddere fra Falck i september afsluttede behandlingen af et to måneder gammelt spædbarn i Svendborg uden at bringe barnet til sygehuset. Det konkluderer Region Syddanmark, som fremhæver, at redderne ikke selvstændigt må afslutte en behandling på stedet. Den ansvarlige ambulancebehandler er blevet frataget sin behandlerkompetence, og der er også igangsat andre initiativer, som får sundhedsministeren til at konkludere, at der ikke er behov for initiativer fra hendes side.

Sagen om den to måneder gamle baby, der 17. september 2013 døde, mens hans forældre var på vej til vagtlægen med ham, blev i november omtalt i flere medier. Det fik sundhedsministeren til at anmode om en redegørelse.

Region: Der blev disponeret korrekt

Ifølge redegørelsen fra Region Syddanmark var der følgende forløb, da ambulancen blev tilkaldt:

Kl. 20.40: AMK-vagtcentralen modtager et opkald fra en mor til et sygt spædbarn i Svendborg. Den sundhedsfaglige visitator taler med moren for at få oplysninger om, hvilke symptomer barnet har mhp. at vurdere hvilken hjælp, der skal sendes. Moren havde tidligere kontaktet lægevagten to gange. Den anden gang opfordrer lægevagten moren til at ringe 112.

Kl. 20.44: Ud fra de oplysninger, der blev givet, sendes en ambulance uden udrykning.

Kl. 20.52: Ambulancen er fremme på bopælen – 8 minutter efter, at den er disponeret. Ambulancen er på stedet i ca. 20 minutter, hvorefter ambulancebehandlerne kører igen uden at tage barnet med, bl.a. fordi de var bekendt med, at forældrene havde en tid hos vagtlægen ca. 30 minutter senere. Forældrene kørte efterfølgende selv barnet til Svendborg Sygehus, hvor barnet døde.

Region Syddanmark oplyser, at 112-opkaldet til AMK-vagtcentralen er blevet aflyttet, og at det vurderes, at der er foretaget en korrekt faglig visitation iht. gældende retningslinjer. Derimod har ambulancebehandlerne på stedet har ikke fulgt de gældende retningslinjer. Ambulancebehandlere må således ikke selvstændigt afslutte behandling af en patient på stedet, da det kræver en lægelig vurdering.

Falck håndterer personalemæssigt aspekt

Om sagens efterspil oplyser regionen, at man telefonisk har kontaktet moren og tilbudt hende at lytte til lydfilen fra 112-opkaldet, hvilket hun ikke har ønsket. Derudover har Region Syddanmark i et brev tilbudt moren at aflytte lydfilen samt vejledt i klagemulighederne. De sundhedsfaglige visitatorer er også blevet gjort opmærksomme på, at de skal være særlig agtpågivende, når det drejer sig om spædbørn, og der er efter episoden arrangeret undervisning vedrørende de specielle problemer, der er omkring syge spædbørn.

Falck håndterer det personalemæssige aspekt i sagen. Aktuelt er den pågældende ambulancebehandler midlertidigt blevet frataget sine behandlerkompetencer. Derudover indberetter Falck episoden som en utilsigtet hændelse.

Regionernes sundhedsfaglige visitatorer på AMK-vagtcentralerne anvender værktøjet Dansk Indeks sammen med en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde som udgangspunkt for visitering af ambulancer. Dansk Indeks revideres i fællesskab mellem regionerne, og derfor betyder den konkrete episode, at regionerne vil drøfte, hvorvidt der er behov for revision af den del af Dansk Indeks, som vedrører spædbørn. Endelig fortæller regionen, at politiet undersøger deres del af forløbet i sagen, og ar regionen har udleveret lydfilen fra 112-opkaldet til politiet.

”Jeg finder ikke grundlag for yderligere initiativer, idet det er min forventning, at regionerne løbende vurderer, om man stiller det rette beredskab til rådighed i de enkelte situationer”, siger sundhedsminister Astrid Krag på baggrund af redegørelsen.

Annonce