Reddere handlede korrekt

Tidligere på ugen trådte en kvinde frem på skærmen i TV2-Nyhederne og klagede over, at de to reddere, der i august kørte hende til Randers Sygehus, ikke viderebragte oplysninger til sygehuset om, at der i hendes familie var flere forekomster af hjerneblødning. Men ifølge regionschef Gunnar Thykjær fra Falck er der intet at udsætte på reddernes håndtering af sagen. Tværtimod har de udført et endog meget flot stykke arbejde, siger han.

“De to reddere har afleveret en meget grundig ambulancejournal, som på sædvanlig vis blev overleveret til skadestuepersonalet. Ud over dette er der givet en beskrivelse af patientens tilstand ved ankomst, samt overleveret målinger af puls, blodtryk mv. Samtidig har redderne ved overdragelsen til Randers sygehus give en mundtlig melding til sygehuspersonalet om, at der er forekomster i familien af hjerneblødninger. Det sidste er der naturligvis ingen dokumentation for, men efter at have kigget nærmere på sagen, er jeg tryg helt ind til benet ved reddernes håndtering af sagen”, siger Gunnar Thykjær.

Han understreger samtidig, at det ikke er svært at klage over Falck-reddere, sådan som det ellers blev fremstillet i TV2.

“I det konkrete tilfælde ønskede kvinden at klage til Patientklagenævnet, men da redderne ikke er niveau 2-reddere, kan nævnet ikke behandle sagen. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan klage, og at man ikke kan få en betryggende behandling af sin klage. Alle har adgang til at klage via amtet eller direkte til Falck, og alle klager bliver behandlet med en tilbundsgående undersøgelse”, siger regionschefen.

Annonce