Reddere retter massiv kritik mod 3F

Redderne i Falck er i tvivl om, hvorvidt de skal fortsætte med at være medlemmer af 3F, og mistilliden til det faglige system har nået massive højder. Sådan lyder meldingen fra en enig bestyrelse i Reddernes Landsklub, som på en række områder giver udtryk for stor utilfredshed med moderorganisationen 3F.

Reddernes Landsklub er faglig klub for 3.000 Falck-reddere i provinsen. Men klubben er stærkt utilfreds med 3F, og i et brev til forbundsformand Per Christensen retter en enig bestyrelse i Reddernes Landsklub en hård kritik mod fagforeningen.

”I lyst af de seneste to års uro på redderområdet, og da tvivlen blandt vores kollegaer omkring fortsat medlemskab af 3F samt manglende tiltro til det faglige system har nået massive højder, ser vi os nødsaget til at rette denne henvendelse til dig”, skriver bestyrelsen med formand Vagn Flink i spidsen.

I brevet henviser Reddernes Landsklub til fire konkrete områder, hvor der blandt redderne er utilfredshed med 3F’s rolle. Det drejer sig om forringelser på overenskomsten, manglende tilstedeværelse og indgriben i udbud, forringelser på assistanceområdet samt ændret procedure for behandling af faglig sager.

Særligt den ændrede procedure for behandling af faglige sager har givet anledning til vrede hos redderne, da den kan få konsekvenser for indgåelsen af lokalaftaler. ”Vi skal på det kraftigste opfordre til at revurdere beslutningen herom samt føre den tilbage til den hidtidige praksis”, skriver Reddernes Landsklub.

Ser tiltag som manglende tillid

”Kollegerne opfatter dette seneste tiltag som 3Fs manglende tillid til deres valgte tillidsrepræsentanter samt Reddernes Landsklub som helhed, hvilket udmønter sig i en stærkt faldende interesse for dels fortsat medlemskab i 3F og dels udøvelse af tillidshvervet”, skriver bestyrelsen og tilføjer: ”Vi håber med denne henvendelse, at vi har synliggjort alvoren på området og får gennemført ovenfor nævnte tilbageføring”.

Ifølge den seneste udmelding fra Reddernes Landsklub har der på baggrund af brevet været afholdt et møde med deltagelse af 3F’s gruppeformand og forhandlingssekretær samt formanden for Chaufførernes Fagforening og hele Falck-forhandlingsudvalget. ”Vi synes det var et positivt møde, hvor alle tager jeres bekymringer og problemer meget alvorligt”, lyder det fra Reddernes Landsklub.

Annonce