Regeringen vil have maksimale responstider for ambulancer

Kort tid efter at regeringen fjernede de maksimale udrykningstider for brandvæsenerne, og i stedet overlod det til kommunerne at fastsætte lokale krav til udrykningstiderne, så gør regeringen nu det stik modsatte, når det gælder ambulancernes responstider. I dag er det op til regionerne at fastsætte lokale krav til ambulancernes responstider, men som led i regeringens kvalitetsreform vil der fremover blive stillet krav om, at ambulancerne under normale forhold skal være fremme indenfor 15 minutter.

Hvordan regeringen konkret vil udmønte målsætningen fremgår ikke af oplægget til kvalitetsreform, hvor det blot anføres, at ved akut tilkald af hjælp via 112 skal hjælpen under normale omstændigheder være fremme inden for 15 minutter.

Der kan imidlertid blive tale om et særdeles dyrt serviceløft. I dag er ligger responstiden over 15 minutter ved ca. 8% af alle ambulanceudrykninger, og da udrykningerne med lang responstid er fordelt over hele landet, vil det være nødvendigt at indsætte et stort antal ekstra ambulanceberedskab – og herunder oprette adskillige nye ambulancestationer – hvis der overalt i landet skal kunne garanteres hjælp indenfor 15 minutter under normale omstændigheder. Især i de tidligere Bornholms og Sønderjyllands amter er andelen af udrykninger med responstider over 15 minutter høj, op til 14-16%, men selv i hovedstadsområdet er et par procent af ambulancerne mere end 15 minutter undervejs.

Annonce