Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2020

Generelt var ventetiden på en ambulance højere i 2. kvartal 2020 end i det forudgående kvartal. Især i Region Nordjylland og Region Midtjylland var ambulancerne længere tid om at nå frem, mens Region Sjælland kunne vise et fald i responstiderne. Også Region Hovedstaden havde en marginal forøgelse af antallet af ambulancer, som var hurtigt fremme. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 2. kvartal 2020

Tallene for 1. kvartal 2020 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,7 pct. (28,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 65,9 pct. (67,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 90,6 pct. (91,4 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 35,5 pct. (36,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 78,3 pct. (78,9 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,6 pct. (96,0 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 29,5 pct. (29,9 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 78,2 pct. (78,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,6 pct. (96,7 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 29,9 pct. (29,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 73,4 pct. (71,9 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 94,5 pct. (94,0 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 33,6 pct. (33,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 87,5 pct. (87,9 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 98,1 pct. (98,3 pct.)

Annonce