Region afviser kritik efter episode, hvor patient havde mulige våben

I november mødtes ambulancereddere fra Hovedstadens Beredskab til et kort fagligt møde på Rådhuspladsen i København. Det skete bl.a. i protest mod Region Hovedstadens håndtering af en udrykning, hvor redderne havde følt sig truet. Men i en ny redegørelse afviser regionen kritikken, og regionen afkræfter oplysninger om, at redderne ikke fik mulighed for defusing.

Det var omkring 40 ambulancereddere fra Hovedstadens Beredskab, som nedlagde arbejdet i en time for at samles til et fællesmøde. Årsagen var en stor utilfredshed med ledelsen Region Hovedstadens Akutberedskab, blandt andet efter en konkret episode, hvor to reddere havde følt sig truede af en patient, men alligevel ikke fik mulighed for en debriefing efter episoden.

Ved hændelsen rykkede en ambulance ud til en psykisk syg mand, der truede med selvmord. Da ambulancefolkene nåede frem, var manden i besiddelse af to pistoler, som senere viste sig at være hardball-pistoler. Ambulanceredderne følte sig truede, men i forbindelse med det faglige møde var der oplysninger fremme om, at Region Hovedstadens AMK-vagtcentral ikke gav dem mulighed for en debriefing efter episoden – regionen forventede i stedet, at redderne kørte videre til den næste opgave.

I en ny redegørelse afviser Region Hovedstaden imidlertid den udlægning.

Ambulance afbestilte politiassistance

Regionen beskriver hændelsesforløbet således:

”Henvendelsen starter med et almindeligt 1-1-2 opkald fra en borger, hvortil der sendes en ambulance. I forbindelse med opkaldet omtaler borger, der ringer ind, at han har to pistoler på adressen. Det blev vurderet af den sundhedsfaglige visitator på regionens vagtcentral, at borgeren ikke udgjorde en trussel overfor hverken sig selv eller andre eller havde intentioner om at udøve skade, men blot ønskede hjælp.

Der sendes en ambulance uden udrykning, da situationen ikke blev vurderet som hastende eller akut.

Da ambulancen har været 15 minutter på adressen, anmodes regionens vagtcentral af politiet om TEMS assistance (Tactical Emergency Medical Service, red.) til samme adresse. På baggrund af denne anmodning, tager Vagtcentralen omgående kontakt til ambulancen, som er på adressen. Der forlyder fra ambulancen, at der er borgerkontakt, og at alt er roligt, og ambulancen afsiger dermed behov for TEMS/politiet.

Efterfølgende præsenteres ambulancepersonalet imidlertid for attrap-våben, hvorfor ambulancepersonalet kontakter regionens vagtcentral, som anmoder politiet om assistance. Ambulancepersonalet er ikke klar over, at der er tale om attrap-våben.

Det er en fast procedure på regionens vagtcentral at vurdere risikoen for det personale, der udsendes til hændelser med fx skudepisoder, voldelig adfærd eller trusler. Den sundhedsfaglige visitator vurderede i den konkrete situation, som beskrevet ovenfor, at der ikke var en konkret trussel eller ønske om at yde skade. I disse tilfælde har det ikke hidtil været proceduren at bede politiet om assistance.

Akutberedskabet foretog umiddelbart efter hændelsen en intern evaluering og efterfølgende en fælles hændelsesanalyse sammen med politiet og Hovedstadens Beredskab (HBR), og der er tilbudt defusing (aflastningssamtale) til det involverede ambulancepersonale.

Efter hændelsen fulgte vagtcentralens ledelse op med en besked til alle ansatte på Vagtcentralen om, at der fremadrettet skal medsendes politi ved hændelser med informationer om våben – uanset at situationen vurderes rolig og patienten vurderes ufarlig. Akutberedskabet har på baggrund af sagen således præciseret, at tvivl i sådanne situationer skal medføre, at politiet fremover medsendes, og at ambulancepersonalet dermed også er orienteret om situationen”.

Blev taget ud af drift

Regionen afviser samtidig oplysningen om, at redderne forventedes at køre videre:

”Den pågældende opgave var den første opgave for det pågældende ambulancepersonale og den eneste opgave denne dag. Efter hændelsen blev ambulancepersonalet således sendt tilbage på deres base, hvor de blev taget ud af drift resten af vagten”.

Annonce