Region vil bruge 19 mio. kr. på ekstra ambulancer

De seneste år er antallet af ambulanceudrykninger steget med 1,4 pct., og derfor vil Region Hovedstaden nu bruge 19 mio. kr. om året på at tilkøbe fire ekstra ambulanceberedskaber. Forventningen er, at det med de ekstra ambulanceberedskaber vil være muligt at leve op til det vedtagne servicemål for responstiderne.

Responstiderne i Region Hovedstaden er under pres, og det er baggrunden for, at politikerne nu har besluttet, at der allerede fra næste år skal tilkøbes fire deldøgnsberedskaber. Det skal sikre, at servicemålet for responstider kan opretholdes – også selv om antallet af ambulanceudrykninger i flere år har været stigende. De fire ambulancer vil samlet koste 19,3 mio. kr. om året.

Samtidig vil regionen dog forsøge at nedbringe belastningen på ambulancetjenesten. Det skal ske gennem et samarbejde med de praktiserende læger, hvor det skal undersøges, om der i højere grad kan anvendes siddende patienttransporter frem for ambulancekørsler.

Udover de ekstra ambulancer vil Region Hovedstaden også bruge godt 6 mio. kr. om året på akutlægebilen på Bornholm, som hidtil har været et forsøgsprojekt, der er delvist finansieret af statslige midler. Yderligere 2,4 mio. kr. om året skal anvendes på en videreførelse af den såkaldte sociolance – dog under forudsætning af, at Københavns Kommune medfinansierer driften.

Annonce