Region: Falcks ambulancetal er ikke korrekte

Region Syddanmark går nu i rette med Falck – og det sker i et usædvanligt direkte sprog. Ifølge regionen er det nemlig ikke korrekt, når Falck i debatten om den fremtidige ambulancekørsel påstår, at redningskorpset i dag kører med mellem 78 og 90 ambulancer. Tallet er i debatten brugt som illustration af, at beredskabet forringes, når hollandske BIOS overtager fra Falck.

Fra næste år skal Responce og BIOS stå for ambulancekørslen i Region Syddanmark, og i forbindelse med de nye kontrakter ændrer Region Syddanmark også på den model, som ambulancekørslen er tilrettelagt efter.

I den nuværende kontrakt med Falck stiller regionen således krav til ambulancernes gennemsnitlige responstid, men det er op til Falck at sørge for, at der er nok ambulancer til at overholde kravet. I de nye kontrakter beslutter regionen, hvor mange ambulancer, som der skal være – og dermed bliver det regionens eget ansvar at sikre, at der er nok ambulancer til at overholde kravet til den gennemsnitlige responstid.

Længere responstid fra 2015?

De seneste dage har der i den lokale debat været rejst tvivl om, hvorvidt de nuværende responstider kan opretholdes, når de nye kontrakter træder i kraft. Ifølge kritikerne vil der nemlig fremover være langt færre ambulancer til rådighed.

Region Syddanmark afviser imidlertid den kritik. ”Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget, at den gennemsnitlige responstid på en ambulance, der rykker ud med blå blink, må være 7,9 minutter på Fyn og Trekantområdet, 8,6 minutter i Sydvestjylland og 9,8 minutter i Sønderjylland. De responstider gælder i dag, og de kommer også til at gælde efter 1. september 2015, når nye ambulanceleverandører overtager ambulancekørslen i regionen. Derfor er påstande om, at Region Syddanmark ikke fremover vil måle på responstiden og at ambulancerne kommer til at rykke langsommere ud, ikke korrekte”, skriver regionen i en redegørelse.

”Jeg er ærgerlig over, at der bliver ved med at dukke udokumenterede påstande op i pressen om vores ambulancer efter 1. september næste år. Regionsrådet har bestemt, at det nuværende serviceniveau på ambulancekørslen skal fortsætte. Derfor kommer syddanskerne ikke til at opleve en forringet service. Men det er som om nogen ønsker, at det her ikke skal lykkes og derfor bliver ved med at fremsætte udokumenterede påstande”, siger formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V).

Falcks ambulancer bruges også til andre ting

Udvalgsformandens kritik har tydelig adresse til Falck, og i redegørelsen går Region Syddanmark da også i rette med de tal, som Falck har oplyst i debatten.

Ifølge Falck bemander redningskorpset i dag mellem 78 og 90 ambulancer for at overholde kravet til responstiderne. Det er blevet sammenlignet med de 69 ambulancer, som BIOS og Responce ifølge de nye kontrakter skal stille med. Men den sammenligning er helt forkert, mener Region Syddanmark.

Regionen påpeger, at det slet ikke er korrekt, at Falck har 78-90 ambulancer. Så mange ambulancer har Falck nemlig kun midt på dagen, hvor mandskabet på enkelte dagberedskaber ikke er gået hjem, før mandskabet på aftenberedskaberne er mødt ind. Desuden indgår der i tallet også 10-15 køretøjer, der kun anvendes til liggende sygetransport – og dem vil der være 12 af fremover, så de nye kontrakter omfatter reelt 81 af det, som regionen betegner ”sundhedsberedskaber”.

Samtidig påpeger Region Syddanmark, at Falcks ambulancer i dag ikke kun udfører opgaver for regionen. De bruges også til kørsel for kommunerne, forsikringsselskaber, politiet og private kunder. Men de 81 sundhedsberedskaber, som Responce og BIOS skal levere, vil udelukkende skulle anvendes til regionens ambulancekørsel og liggende sygetransport – og dermed stiger kapaciteten.

Regionen har udarbejdet en oversigt over forskellen mellem det gamle og nye beredskab. Den kan ses her.

Annonce