Læger: Region har forpasset unik mulighed for at forbedre beredskabet

Mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden har fået puljepenge fra Sundhedsministeriet til at indsætte flere lægebiler, så har Region Sjælland forpasset en enestående mulighed for at få sit præhospitale beredskab op på niveau med resten af landet. Det mener Lægeforeningen, som til gengæld betegner Region Nordjylland og Region Hovedstaden som fremsynede, fordi de styrker den del af beredskabet, hvor der ifølge lægerne er behov for det.

Region Nordjylland og Region Hovedstaden har fået tilsammen ca. 40 mio. kr. fra Sundhedsministeriets særlige pulje, som skal sikre alle borgere den nødvendige akutte hjælp – uanset hvor de bor.

”Det er meget positivt initiativ fra ministerens side, og det er også fint, at hovedparten af pengene nu bruges til at styrke den supplerende hjælp, som speciallæger kan tilbyde, når de når hurtigt frem til patientens hjem eller skadestedet. Det er fremsynet af Region Nordjylland og Region Hovedstaden at styrke den del af beredskabet, hvor der er behov for det”, siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

Mads Koch Hansen er til gengæld skuffet og forundret over, at Region Sjælland ikke har brugt den oplagte mulighed. “Her var en enestående chance for at få et økonomisk tilskud til at sikre befolkningen et lige så godt præhospitalt beredskab som i de øvrige regioner. Det tyder på, at det er stædighed og ikke hensynet til borgerne, der vejer tungest”, siger formanden for Lægeforeningen. Han peger på, at regionrådsformanden i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen, i forbindelse med debatten om lægebiler har udtalt, at ”ved svære hjertetilfælde kan lægen gøre en forskel, men dem har vi i gennemsnit kun ét tilfælde af i døgnet i hele regionen”.

“Det er 365 mennesker i Region Sjælland om året, som ifølge Steen Bach Nielsen kunne have fået bedre hjælp, hvis regionen rådede over lægebiler. Jeg synes, at det taler for sig selv”, siger Mads Koch Hansen.

I stedet for penge til akutlægebiler havde Region Sjælland søgt om 16 mio. kr. til at opgradere ambulancerne i Asnæs, Maribo, Nakskov, Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland, Ruds Vedby og Asnæs til paramedicinerambulancer. Regionen fik dog kun 8 mio. kr. fra puljen, og det er endnu ikke besluttet, hvilke ambulancer, som så bliver opgraderet.

Annonce