Kreditvurderingsfirma advarer om muligt underskud i Samariten

Når Samariten næste år overtager ambulancekørselen i størstedelen af Region Sjælland, så skal selskabet foretager massive investeringer i bygninger og køretøjer. Men ifølge kreditvurderingsfirmaet UC har Samariten allerede i dag en gæld, som er mange gange større end egenkapitalen, og samtidig vurderer UC, at Samariten kan være på vej mod underskud i år.

Det er Ekstra Bladet, som i dag beskriver Samariten som “et svagt firma”. Samariten fik således sidste år et beskedent overskud 107.000 kr. ud af en omsætning på 96 mio. kr. Samtidig advarer kreditvurderingsfirmaet UC om, at Samariten i år er på vej mod underskud. Og ifølge Ekstra Bladet er der ikke mange reserver at trække på, for i forvejen har Samariten Ambulans AB en gæld, som er mange gange større end deres egenkapital.

Regionsdirektør Jens Andersen fra Region Sjælland er dog ikke bekymret over oplysningerne om Samaritens økonomiske situation. “Samariten har stillet en bankgaranti, som sikrer, at firmaet har den fornødne økonomi. Før de fik lov til at byde på opgaven, godtgjorde en undersøgelse, at de er både teknisk og økonomisk solide”, siger Jens Andersen.

Samariten er også blevet prækvalificeret til at byde på ambulancekørselen i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, og baseret på resultatet i Region Sjælland må det antages, af Samariten har gode chancer for også at blive en af vinderne i de udbud – hvis selskabet altså har budt på opgaverne. Vinder Samariten også kørsel i de to regioner, vil det kræve endnu større investeringer, ligesom en eventuel mangel på medarbejdere vil kunne øge omkostningerne betydeligt, fordi der f.eks. skal betales for overarbejde.

Annonce