Stor ros til det præhospitale beredskab i Region Sjælland

Både Falck som ambulanceoperatør og Region Sjællands eget præhospitale center er blevet akkrediteret uden anmærkninger. Det eksterne surveyteam har endda stor ros til det sjællandske akutberedskab. ”Det har været en fornøjelse at besøge en organisation, hvor man på mange områder arbejder proaktivt med kvalitet, og hvor man knappest kan nå at notere sine fund, før der er taget hånd om det”, noteres det.

I starten af november var seks specialuddannede surveyors fra IKAS i fire dage på besøg i den præhospitale organisation i Region Sjælland. Her blev hver en krog af Region Sjællands Præhospitalt Center og Falck undersøgt.

Ved det sidste survey i 2012 blev Præhospitalt Center først akkrediteret i 2. omgang efter et genbesøg, men den denne gang fik hele akutberedskabet i Region Sjælland en akkreditering direkte efter den eksterne survey.

Resultatet af holdarbejde og korpsånd

I surveyrapporterne er der endda stor ros til Falck og Præhospitalt Center. Ledende surveyor Marie Bohn Hamming skriver om de to aktører: ”Det har været en fornøjelse at besøge en organisation, hvor man på mange områder arbejder proaktivt med kvalitet, og hvor man knappest kan nå at notere sine fund, før der er taget hånd om det. Man har en klar fornemmelse af, at ledelsen når helt ud, og at man vil arbejde videre på at blive endnu bedre”.

”Det kvalitetsstempel, vi nu har fået, er resultatet af holdarbejde og korpsånd både i Præhospitalt Center og hos Falck”, siger præhospital direktør Benny Jørgensen, som er meget stolt af det samlede resultat.

Vil fortsat højne kvalitetsarbejdet

De seks surveyors, som var rundt og undersøge akutberedskabet, er alle sundhedsfagligt personale med en særlig uddannelse fra IKAS. Under deres besøg blev ledelse, AMK-vagtcentralen, ambulancer, nødbehandlerbiler og meget andet undersøgt.

”Vi er i dag blevet bekræftet i, at patienterne oplever sikkerhed og gode patientforløb også i ambulancetjenesten. Vi skal forsat højne kvalitetsarbejdet, hvor vi blandt andet er meget opmærksomme på tilbagemeldinger fra borgernes oplevelser i akutberedskabet med henblik på at forbedre den samlede indsats”, siger præhospital lægelig chef Ole Mazur.

Annonce