Region har ikke råd til helikopterplatform på nyt universitetshospital

Der er usikkerhed om økonomien for Nyt Aalborg Universitetshospital, og det får nu den konsekvens, at hospitalets helikopterplatform ikke finansieres af hospitalets budget. Men da helikopterplatformen er højt prioriteret i projektet, søges den i stedet finansieret med fondsdonationer. Samme model er set ved andre hospitalsbyggerier.

Regionsrådet i Region Nordjylland har besluttet at indløse de såkaldte ”change request”-elementer for Nyt Aalborg Universitetshospital-byggeprojektet. Det er de elementer, der ved byggeriets start er udpeget som noget, der kan fjernes, hvis der er behov for at styrke projektets økonomiske reserver.

Det betyder konkret, at helikopterplatformen ikke længere kan finansieres indenfor de midler, der er afsat fra den statslige kvalitetsfond. I stedet vil regionen søge at få platformen finansieret med private fondsdonationer.

”Vi ville helst undgå at dreje på dette håndtag, men på den anden side skal vi nå at vise rettidig omhu for at komme sikkert i mål. Det er imidlertid afgørende for regionsrådet, at det nye universitetshospital får en helikopterplatform, og derfor vil der skulle findes en anden finansiering af den. Det kan være med eksterne midler, ligesom andre hospitaler i Danmark er lykkes med”, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Finansiering af en helikopterplatform via fondsdonation er således set før i andre store hospitalsbyggerier i Danmark – for eksempel på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Region Nordjylland forventer, at der vil skulle søges fondsdonationer i størrelsesordenen 30-35 mio. kr. til at etablere en helikopterplatform på taget af den høje, sydlige sengebygning, hvor både de mindre lægehelikoptere og Forsvarets store redningshelikoptere kan lande.

Annonce