Sjællandsk lægehelikopter skal drives af Falck

Fem operatører havde afgivet tilbud på driften af den første rent danske lægehelikopter, som indsættes i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og TrygFonden, men de to regioner har i dag tildelt kontrakten om driften af akutlægehelikopteren til selskabet Falck DRF Luftambulance A/S, der er et joint venture mellem Falck og tyske DRF Luftrettung. Selskabet skal flyve akutlægehelikopter i de to regioner de næste 1½ år.

Den første rent danske lægehelikopter kommer fra 1. maj i luften bemandet med en pilot, en anæstesilæge og en paramediciner. Helikopteren får base i Ringsted, hvor den inden for godt 20 minutter vil kunne nå frem overalt på Sjælland i døgnets lyse timer alle årets dage.

Lægehelikopteren er en forsøgsordning, som løber i 1½ år inklusiv evaluering, og det er en donation på op til 50 mio. kroner fra TrygFonden, som har muliggjort forsøget. Alle omkostninger kan holdes indenfor donationens rammer.

“Vi tror, at akutlægehelikopteren kan redde liv og skabe øget tryghed for borgerne i de to regioner. Ikke mindst i yderkantsområderne, hvor borgerne i en tid med øget specialisering på vores sygehuse får længere til en kvalificeret behandling”, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, Region Sjælland.

“Også i meget trafikerede områder vil det vise sig om akutlægehelikopteren kan være en hjælp til at sikre, at patienterne bliver bragt direkte til det hospital, der har den rette specialiserede behandling. Forsøgsordningen vil samtidig give os et kvalificeret grundlag til at vurdere, hvordan en eventuel landsdækkende ordning skal implementeres og dimensioneres”, supplerer regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden.

Falck DRF Luftambulance A/S vandt udbuddet om helikopterdriften, da selskabet har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I alt fem bød på opgaven i den offentlige udbudsrunde, som netop er afsluttet og evalueret. Vurderingen er foretaget ud fra en vægtning mellem pris, kvalitet, leveringssikkerhed og implementeringsplan.

”Jeg er stolt af, at de viser os denne tillid. Vi vil som altid gøre alt for at leve op til det store ansvar, det er at levere hurtig og effektiv ambulancetjeneste af høj kvalitet til borgerne i de to regioner – nu også fra luften”, siger Leif Wiuff, der er direktør i Falck DRF Luftambulance.

Falck DRF Luftambulance har som det eneste selskab erfaring med at drive akutlægehelikopter i Danmark, da man siden 2005 haft et projekt med en grænseoverskridende akutlægehelikopter baseret i Nibøl, som på lidt over fire år har fløjet over 4.500 missioner – heraf mere end 400 i Danmark.

“Vores erfaringer i det sydlige Danmark har vist, at driften af akutlægehelikoptere er en kompleks opgave med mange faktorer og samarbejdspartnere, men den er også en afgørende forskel, når det gælder om at redde liv og førlighed. Den sjællandske helikopter vil ganske givet komme til at redde begge dele”, siger Leif Wiuff.

Helikopterens styrker kommer især til udtryk, når det gælder akut sygdom, færdselsuheld og arbejdsulykker samt i forbindelse med hasteoverførsler af intensivpatienter mellem sygehuse. En akutlægehelikopter kan være luftbåren i løbet af tre minutter, og den kan oftest lande inden for 100 meter fra opgavestedet. Lige efter landing kan den ombordværende anæstesilæge og paramedicineren straks begynde behandling – normalt i samarbejde med det ankomne ambulancemandskab – og patienten bliver af lægen behandlet og eskorteret direkte til det relevante sygehus for videre behandling med op til 250 km/t.

Annonce