Region har problemer med at bemande akutlægebiler

Foto: Region Midtjylland

De tre akutlægebiler i Vestjylland må ofte blive i garagen, fordi der ikke er nogen læger til at bemande dem. Det skyldes dels, at antallet af akutlægebiler er blevet øget de seneste år, dels at især yngre læger er mindre tilbøjelige til at tage ekstravagter. Derfor overvejer Region Midtjylland nu, om der skal nedlægges akutlægebiler.

I perioden fra juli 2021 til marts 2022 har akutlægebilerne i Holstebro, Lemvig og Ringkøbing i alt været ude af drift i 1.786 timer på grund af ubesatte vagter blandt lægerne. Det svarer til, at akutlægebilerne i Holstebro og Lemvig begge har været ude af drift i 12 pct. af driftstiden, mens der for akutlægebilen i Ringkøbing har været 4 pct. nedetid.

Ifølge Region Midtjylland er årsagen, at der er en strukturel ubalance mellem antallet af lægebemandede præhospitale enheder og antallet af anæstesilæger, som bemander bilerne. Det skal ses i lyset af, at der er kommet flere præhospitale enheder til de seneste år. Samtidig er den yngre generation af læger mindre tilbøjelig til at tage ekstra vagter ud over normal arbejdstid.

Trods forskellige initiativer har det ikke været muligt at reducere nedetiden, og regionen vurderer, at der nu er tale om en blivende udfordring.

Akutlægehelikoptere og ambulancer kan kompensere

Som mulige initiativer, der kunne forbedre situationen, peger regionen på, at man kunne omlægge lægernes vagtdækning fra konsulenttid til normtid. Dermed ville akutlægebilerne skulle bemandes af hospitalerne som led i det almindelige vagtrul, hvorefter arbejdstiden på akutlægebilerne ville indgå i lægernes almindelige arbejdstid. Det vil koste 2,4 – 2,9 mio. kr. Alternativt kunne man investere i et løntillæg til lægerne på de akutlægebiler, hvor der er rekrutteringsproblemer. Det ville koste 1,5 – 2 mio. kr.

Regionen lægger imidlertid også op til, at det kan overvejes, om et reduceret antal akutlægebiler kan give en optimering af det samlede præhospitale setup. Her peger regionen på, at der så kan tages højde for den betydelige udvikling, der har fundet sted på det præhospitale område, siden den nuværende struktur med akutlægebiler blev fastlagt. Den udvikling omfatter især akutlægehelikopterne og forbedring af ambulancepersonalets uddannelse og adgang til behandlingsudstyr og diagnostiske metoder.

Annonce