Præhospital

Sygeplejersker: Øget brug af paramedicinere vil koste menneskeliv

Region Sjælland har som led i en ny struktur på det præhospitale område planer om at erstatte anæstesisygeplejersker og anæstesilæger med paramedicinere, når der skal sættes ind med livreddende behandling uden for hospitalet. Men Dansk Sygeplejeråds sjællandske kreds og de anæstesisygeplejersker, der i dag bemander akutbilen i Nykøbing Sjælland, vurderer, at det vil koste menneskeliv og gøre den efterfølgende behandling på sygehusene dyrere og mere vanskelig.

Autohjælp

Falck lukker vagtcentral på Bornholm

Den 1. november 2010 lukker Falck sin vagtcentral i Rønne på Bornholm, og dermed mister syv medarbejdere jobbet. Den bornholmske vagtcentral er ikke en selvstændig vagtcentral, da den udelukkende tager sig af meldingsmodtagelse – det vil sige modtagelse af opkald fra Falcks abonnenter og øvrige kunder. Efter registreringen af assistancerne disponeres de på Falcks vagtcentral i Smørum.

Brandvæsen

Fører af forulykket autosprøjte havde ikke stort kørekort

Mandagens voldsomme ulykke, hvor en autosprøjte fra Vilsbæk Frivillige Brandværn blev smadret mod et træ, har vist sig også at være en illustration af de frivillige brandværns rekrutteringsproblemer. Føreren af autosprøjten havde nemlig ikke stort kørekort, og derfor er han nu blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Da alarmen gik, mødte der kun én brandmand med stort kørekort, og han bemandede et andet køretøj, mens brandmanden uden kørekort blev fører af autosprøjten – og på vej hjem fra udrykningen gik det altså galt, og det tunge køretøj forulykkede.

Præhospital

Region Midtjyllands ambulanceberedskab er hårdt presset

Ambulancerne i Region Midtjylland har langt flere udrykninger end regionen forventede, da beredskabet blev dimensioneret i forbindelse med forrige års udbud. Konsekvensen er, at regionens ambulancer tilbringer langt mere tid på vejene end forventet, og det svækker beredskabet, fordi der ikke er ledige ambulancer i beredskab. I Århus er samtlige ambulancer således optagede en tredjedel af tiden i aftentimerne, og i tidsrummet kl. 13-16 er der 25% af tiden ingen ledige ambulancer. I Viborg er der i 30% af tiden ingen ledige ambulancer mellem kl. 9.30 og 16.30, og billedet er det samme i de fleste større byer. Til juni bliver beredskabet reduceret med fire ambulancer, og særligt i Viborg ventes det af få store konsekvenser for responstiderne.

Brandvæsen

Endnu et brandværn har problemer med at overholde brandslukningsaftale

Det er ikke kun i Sønderborg Kommune, at de frivillige brandværn på grund af rekrutteringsproblemer har svært ved at overholde kravene til udrykningstider. Også Aller Frivillige Brandværn i Kolding Kommune har nu måttet meddele kommunen, at brandværnet ikke længere kan opfylde de forpligtelser, som følger af den brandslukningsaftale, der er indgået mellem brandværn og kommune. Problemet er størst i dagtimerne på hverdage, hvor brandværnet både mangler holdleder og chauffører med stort kørekort.

Brandvæsen

Autosprøjte smadret mod træ

En autosprøjte med fire brandfolk fra Vilsbæk Frivillige Brandværn blev ved middagstid knust mod et træ, da den var på vej retur efter en udrykning til Kliplev Plejehjem. Tre af de fire brandfolk kom til skade ved ulykken, og de blev kørt til traumecenteret på Aabenraa Sygehus, men de er tilsyneladende sluppet billigt fra ulykken.

Politi

Økonomistyrelsen overtrådte udbudsregler ved Tetra-udbud

I 2006 sendte Økonomistyrelsen statens nye telekommunikationsnet for beredskabet i udbud. Udbuddet er siden blevet hårdt kritiseret, ikke mindst fordi det blev gennemført efter at staten allerede havde tildelt de to mest relevante frekvenser til det Motorola-ejede Tetranet og til Tetrastar, der var ejet af virksomheden Damm Cellular Systems. Udbuddet blev imidlertid gennemført som et teknologineutralt udbud, hvor Dansk Beredskabskommunikation, der ejes af Motorola, vandt. Nu har Klagenævnet for Udbud imidlertid afgjort, at Økonomistyrelsen ikke overholdt udbudsreglerne, da styrelsen valgte udbudsformen konkurrencepræget dialog.

Brandvæsen

Hæder til indsatsleder for redningsaktion

Torsdag den 8. april 2010 udbrød der brand i en beboelsesejendom i Lyngens Kvartér i Gullestrup ved Herning. Branden kunne have fået tragiske konsekvenser for en beboer i ejendommen, men på grund af en hurtig og modig indsats fra Herning Kommunale Beredskabs indsatsleder og et par vidner til branden blev beboeren reddet ud i live. Nu er indsatslederen, Kaj Age Truelsen, blevet hædret af politiet for redningsindsatsen.