Region Midtjyllands ambulanceberedskab er hårdt presset

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Ambulancerne i Region Midtjylland har langt flere udrykninger end regionen forventede, da beredskabet blev dimensioneret i forbindelse med forrige års udbud. Konsekvensen er, at regionens ambulancer tilbringer langt mere tid på vejene end forventet, og det svækker beredskabet, fordi der ikke er ledige ambulancer i beredskab. I Århus er samtlige ambulancer således optagede en tredjedel af tiden i aftentimerne, og i tidsrummet kl. 13-16 er der 25% af tiden ingen ledige ambulancer. I Viborg er der i 30% af tiden ingen ledige ambulancer mellem kl. 9.30 og 16.30, og billedet er det samme i de fleste større byer. Til juni bliver beredskabet reduceret med fire ambulancer, og særligt i Viborg ventes det af få store konsekvenser for responstiderne.

I Region Midtjylland er det regionen selv, som dimensionerer beredskabet, og ambulanceoperatørerne Falck, Responce og Samsø Redningskorps leverer således blot det antal ambulanceberedskaber, som regionen bestiller.

Dimensioneringen blev fastsat i forbindelse med udbuddet af ambulancekørslen, hvor et konsulentfirma ved hjælp af simuleringsprogrammet Siren Predict beregnede, hvor høj en udnyttelsesgrad de enkelte ambulanceberedskaber ville få. Ved beregningen blev der taget højde for, at der skulle opnås en god balance mellem mellem den tid, som ambulancerne bruger på udrykninger, og den tid, hvor de er i beredskab og dermed er klar til at sikre lave responstider på opgaverne.

Høj udnyttelse af beredskaber

I praksis har det imidlertid vist sig, at mange af ambulanceberedskaberne reelt har en langt højere udnyttelsesgrad end ventet. De bruger med andre ord en større del af driftstiden på udrykninger end ventet, og dermed er de optagede i en større del af tiden – og det giver et dårligere beredskab, hvor det har vist sig, at der især i de større byer ofte opstår situationer, hvor alle ambulancer er optagede. Problemerne er størst i Århus, Viborg, Silkeborg, Holstebro og Herning.

I Århus er der i dag to beredskaber i Århus Nord, fire i Århus City og to i Århus Syd – og samtlige disse beredskaber har en væsentligt højere udnyttelsesgrad end ventet. Regionen havde f.eks. ventet, at dagberedskabet i Århus Nord blev udnyttet i 40% af tiden, men reelt udnyttes det 71% af tiden, og på hverdage endda 76% af tiden. Når der tages højde for vagtskifte og pauser svarer det til, at ambulancen stort set kører konstant. Ingen af de øvrige Århus-ambulancer har en udnyttelsesgrad under 50%, og det kan mærkes på beredskabet. I tidsrummet kl. 13-16 på hverdage er der således i 25% af tiden ingen ledige ambulancer i Århus, og kl. 20-22 er alle ambulancer optagede i en tredjedel af tiden.

Den ambulance, hvor den beregnede udnyttelsesgrad ligger længst fra den realiserede, er dagambulancen i Hinnerup. Regionen havde ventet, at den blev udnyttet i 20% af tiden, men reelt er den i arbejde i 52% af tiden, og på hverdage er tallet 62%. Faktisk er det kun den særlige babyambulance i Århus, som har en udnyttelse på niveau med det forventede – 17% mod forventet 20%.

Det er dog ikke kun i Århus-området, at beredskaberne er hårdt belastede. I Randers kører dagambulancen i 70% af tiden på hverdage (mod forventet 45%), mens døgnambulancen kører i 58% af tiden på hverdage (mod forventet 25%). Randers har imidlertid to såkaldte lavaktivitetsberedskaber, der bemandes med reddere på døgnvagt, og som har en lav udnyttelsesgrad, og det sikrer, at det kun er i tidsrummet kl. 13.30-14.30, der for alvor er pres på ambulancerne – og her er der hver femte dag ingen ledige ambulancer. I områdets mindre byer er udnyttelsesgraden for ambulancerne lav, f.eks. udnyttes ambulancen i Ørsted kun i 14% af tiden.

I Viborg-området er der imidlertid også stort pres på ambulancerne. I tidsrummet kl. 09.30-16.30 på hverdage er alle Viborg-ambulancerne således optagede i ca. 30% af tiden. I Silkeborg er det tidsrummet kl. 13-17, som er kritisk, for her er der ligeledes ingen ledige ambulancer i ca. 30% af tiden.

Hernings dagambulance har regionsrekord i udnyttelsesgrad. Region Midtjylland havde ventet, at ambulancen ville blive udnyttet i 20% af tiden, men i virkeligheden er ambulancen i arbejde i 80% af tiden på hverdage. Det er med til at give samme problem som i de øvrige storbyer, nemlig at at der i tidsrummet kl. 10-16 ikke er en eneste ledig ambulance i ca. 30% af tiden. I Holstebro er alle ambulancer på opgaver 11% af tiden på et normalt døgn, og her er der særligt store problemer midt på dagen, hvor der i en tredjedel af tiden ikke er nogen ledige ambulancer.

I Horsens er problemerne mindre end i de øvrige storbyer. I dagtimerne er alle ambulancer optagede 15% af tiden og i de tidlige aftentimer er der ingen ledige ambulancer i 21% af tiden. Til gengæld er problemerne massive i Skanderborg, hvor begge byens ambulancer er på opgaver samtidigt i 46% af tiden i tidsrummet kl. 14-16. Og skulle man bo i Skanderborg og blive syg i tidsrummet kl. 21-24 er sandsynligheden for, at der er en ledig ambulance, faktisk mindre end sandsynlighed for, at ambulancen er optaget: I 56% af dette tidsrum er den lokale ambulance optaget.

Fire beredskaber nedlægges fra 1. juni 2010

Selv om ambulancerne i Region Midtjylland altså har særdeles travlt, så ser situationen ud til at blive værre om under en måned. I forbindelse med i det nye beredskabs opstart den 1. december 2009 valgte regionen nemlig at tilkøbe fire ekstra ambulanceberedskaber, der er placeret i Århus, Viborg, Silkeborg og Horsens. Ambulancerne er imidlertid kun tilkøbt for en begrænset periode, der udløber den 1. juni 2010 – og udgangspunktet er således, at beredskaberne nedlægges fra denne dato.

De fire ekstra ambulanceberedskaber indgår i statistikken for udnyttelsesgraden, og den i forvejen meget høje udnyttelsesgrad i de fire storbyer vil således blive væsentligt højere, hvis de fire beredskaber fjernes. Region Midtjylland erkender, at regionen ikke har nogen værktøjer eller modeller, der kan beregne, hvad effekten bliver på responstiderne, men regionen er ikke i tvivl om, at responstiderne vil blive påvirket. I Århus forventer regionen imidlertid, at man fortsat vil kunne overholde målene for responstiden, og i Silkeborg og Horsens vil der godt nok ske en overskridelse af servicemålet, men den vil blive begrænset. Anderledes ser det imidlertid ud i Viborg – eller som regionen selv udtrykker det: “Situationen i Viborg vil være værre”.

Hvis regionen skal forlænge de tilkøbte beredskaber, vil de koste ca. 4,3 mio. kr. om året for en dagambulance og mellem 5,2 og 8,7 mio. kr. for en døgnambulance. Politikerne har dog endnu ikke taget stilling til en sådan forlængelse, som der ikke er afsat midler til. I øvrigt viser Region Midtjyllands beregninger, at der er en stor prisforskel mellem Falck og Responce: Hvis Region Midtjylland ønsker at tilkøbe en døgnambulance i Århus skal Falck ifølge regionen have 8,7 mio. kr. for et år, mens Responce skal have 5,2 mio. kr. for et tilsvarende beredskab i Horsens.

Annonce