Region Hovedstaden annullerer udbud af ambulancekørsel

Region Hovedstaden har overraskende valgt at annullere udbuddet af regionens akutte ambulancekørsel. Fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret til udbuddet – det vil sige at få lov til at byde – udløb for en uge siden, og efter at have gennemgået de modtagne ansøgninger, er regionen nået frem til, at der ikke ville blive tilstrækkelig konkurrence om ambulancekørselen. Så nu er regionen gået i gang med at udarbejde en ny udbudsbekendtgørelse.

Dermed er situationen i Region Hovedstaden væsentlig anderledes end i de tre andre regioner, der også har igangsat deres udbud af ambulancekørselen. De tre regioner har nemlig – i hvert fald udadtil – givet udtryk for, at de er tilfredse med antallet af anmodninger om prækvalifikationer. At det er Region Hovedstaden, som må annullere sit udbud, er overraskende, fordi der i regionen allerede i dag findes flere forskellige ambulanceoperatører, og dermed var der udsigt til, at der i hvert fald i en stor del af regionen ville blive flere, som bød på opgaven.

Udmeldingen fra Region Hovedstaden er, at der indenfor en uge vil blive offentliggjort en ny udbudsbekendtgørelse, og dermed starter prækvalifikationen så at sige forfra. Regionen oplyser, at der alene ventes at ske få tilretninger i den nye udbudsbekendtgørelse, men hvad der nærmere skal tilrettes i materialet ønsker regionen endnu ikke at oplyse.

Udbuddet af ambulancekørselen i Region Hovedstaden er opdelt i et antal såkaldte optageområder, som er geografiske områder, og de interesserede bydere kan vælge at søge om at blive prækvalificeret til at byde på ambulancekørselen i et eller flere optageområder. Men som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, så har Region Hovedstaden imidlertid i den oprindelige udbudsbekendtgørelse valgt at indlægge en særlig begrænsning, som gør, at ingen ambulanceoperatør kan få lov til at byde på ambulancekørsel i optageområder, som dækker mere end 1,3 mio. af regionens 1,6 mio. indbyggere. Et realistisk bud er, at det er denne begrænsning, som nu har givet Region Hovedstaden problemer.

Begrænsningen betyder nemlig, at den største ambulanceoperatør, Falck, allerede i prækvalifikationsfasen har været nødt til at fravælge mindst to af udbuddets optageområder, hvor Falck således ikke ville byde på opgaven. Falck har næppe fravalgt nogen af de områder, hvor Falck i dag står for ambulancekørselen og således er på “hjemmebane”, og dermed er det sandsynligt, at Falck ikke har budt på ambulancekørselen i to af de områder, hvor ambulancekørselen i dag varetages af Københavns Brandvæsen. Konsekvensen er, at Region Hovedstaden meget vel kan stå i en situation, hvor der i disse områder kun er modtaget én ansøgning om prækvalifikation, nemlig Københavns Brandvæsens ansøgning.

Udbuddet af liggende sygetransport gennemføres som planlagt.

Annonce