Amt overvejer om ambulancekendelse skal indbringes for domstol

Vestsjællands Amt har sat en juridisk undersøgelse i gang for at afklare, om amtet skal gå til domstolene for at få omstødt en kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Som tidligere omtalt har klagenævnet efter en klage fra Dansk Taxi Forbund afgjort at Vestsjællands Amt skulle have sendt opgaven i offentligt udbud, da amtet i 2001 indgik en ny aftale med Falck om liggende og siddende sygetransport samt akut ambulancekørsel.

I Vestsjællands Amt hæfter man sig dog ved, at klagenævnet ikke annullerede kontrakten, der dermed fortsætter til 2006, og at kendelsen heller ikke forhindrer amtet i sammenkæde de tre forskellige opgavetyper – afgørelsen slår blot fast at de skal sendes i offentligt udbud.

Dermed er der kun tale om en delvis sejr for Dansk Taxi Forbund: De har fået medhold i at sygetransportopgaverne skal i udbud, så også taxavognmænd har mulighed for at byde, men samtidig er det et nederlag for forbundet, at ankenævnet fortsat tillader at sygetransporten sammenkædes med ambulancekørsel i en samlet pakke – for når der er tale om en pakke, der inkluderer ambulancekørselen, har taxavognmændene ikke mulighed for at byde, og dermed vil taxavognmændene ikke have nogen fordel af at opgaven kommer i udbud.

Vestsjællands Amt vil nu sammen med Amtsrådsforeningen overveje, om man af principielle årsager skal gå til domstolene i et forsøg på at få omstødt kendelsen. Fristen for at anke kendelsen er 3. juni.

Annonce