Region Hovedstadens ambulancekørsel er – måske – sendt i udbud

Onsdag informerede embedsmændene i Region Hovedstaden regionspolitikerne om, at ambulancekørslen samme dag var blevet sendt i udbud. Torsdag er udbuddet imidlertid endnu ikke igangsat. Ifølge de foreløbige oplysninger går regionen dog efter at prækvalificere op til fem operatører, og udbuddet skal afgøres i august/september 2021. Regionen afgiver kontrolbud.

Region Hovedstadens embedsmænd oplyste onsdag, at de samme dag ville offentliggøre udbudsmaterialet for regionens ambulancetjeneste. Torsdag eftermiddag er det dog stadig ikke sket.

Af en orientering til regionspolitikerne fremgår det imidlertid, at ambulancetjenesten udbydes som et EU-udbud med forhandling. Potentielle leverandører skal prækvalificeres for at kunne deltage i udbuddet. Maksimalt fem leverandører vil herefter blive inviteret til at fremsende et tilbudsmateriale. Fristen for at indsende materiale til prækvalifikationen er den 2. februar 2021. For de prækvalificerede leverandører vil fristen for afleveringen af et endelig tilbud være den 14. juni 2021, forudsat forhandlingsmøderne forløber som planlagt.

Regionen vil udarbejde et kontrolbud på opgaven med henblik på en politisk stillingtagen til, om dele af opgaven eventuelt skal hjemtages til egen drift.

Valg af leverandører forventes at blive offentliggjort i august/september 2021. Kontrakterne med de kommende leverandører træder i kraft den 1. februar 2023.

Fem delaftaler og 65 beredskaber

Ambulancetjenesten udføres i dag af Falck og Hovedstadens Beredskab.

Ambulancetjeneste udbydes ifølge regionen i fem delaftaler:

  • Delaftale 1 med hovedbase i Tårnby.
  • Delaftale 2 med hovedbase i Hvidovre.
  • Delaftale 3 med hovedbase i Gladsaxe.
  • Delaftale 4 Nord med hovedbase i Hillerød og Kokkedal.
  • Delaftale 5 Bornholm – uændret med tre baser.

Ud over hovedbaserne vil der være en række fremskudte baser, som skal understøtte, at ambulancerne kan medvirke til en optimal præhospital indsats i hele regionen og sikre overholdelse af responstider.

Ambulancetjenesten udbydes med i alt 65 beredskaber af forskellig type og med varierende beredskabstid.

Annonce