Falck forbereder sig på at tabe flere ambulancekontrakter

De kommende uger tegner til at blive skæbneuger for Falck. Mandag træffer Region Sjælland efter alt at dømme beslutning om, at Falck efter små 100 år ikke længere skal køre ambulancekørsel i regionen. Og tirsdag den 28. oktober er det så Region Midtjylland, som skal træffe beslutning om den fremtidige ambulancekørsel. Både i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden – som først træffer beslutning om ambulancekørslen i næste måned – har Samariten budt på opgaven, og i Falck frygter man, at Falck også i de to regioner kan tabe udbuddet helt eller delvist, hvis Samariten også dér har baseret sit tilbud på et væsentligt lavere antal reddere end Falck.

I Region Midtjylland er udbuddet opdelt i en række geografisk afgrænsede områder, og det ligger fast, at Falck og Samariten er blandt byderne på opgaven. Hvem der i øvrigt har afgivet tilbud vides ikke, men Samsø Redningskorps har formentlig budt på sit nuværende område. Derimod er det uklart, om REKO, der i dag kører ambulancekørsel i den tidligere Midtdjurs Kommune, deltager i udbuddet – men i givet fald vil det lille redningskorps være nødt til at byde på ambulancekørslen på hele Djursland, der udgør et samlet område.

Region Midtjylland har valgt en udbudsmodel, hvor regionen har fastsat antallet af ambulanceberedskaber, og ambulanceoperatørerne skal således alene byde ind på, hvad de skal have for at drive det fastsatte antal ambulanceberedskaber – i modsætning til modellen i Region Sjælland og Region Nordjylland, hvor ambulanceoperatørerne skal overholde en række servicemål, men så selv bestemmer, hvor mange ambulancer, som det giver behov for.

Modellen i Region Midtjylland indebærer, at der ikke som i Region Sjælland kan opstå en debat om, hvorvidt en  ambulanceoperatør har afgivet et tilbud, der er baseret på en underdimensionering af beredskabet. Derfor giver Falck da også udadtil udtryk for, at redningskorpset har positive forventninger til resultatet af udbuddet. Men kilder i Falck lægger ikke skjul på, at hvis Samariten også i Region Midtjylland har baseret sit tilbud på, at ambulanceberedskaberne skal bemandes med otte mand på døgnvagt – mod Falcks 12 mand på effektiv vagt – så har Samariten udsigt til uden videre at vinde alle de delområder, som Samariten har budt på, fordi det lavere antal medarbejdere i sig selv vil gøre Samaritens tilbud billigere end Falcks.

Også i Region Midtjylland er tildelingskriteriet i udbuddet den laveste pris. Det vil sige, at Region Midtjylland er forpligtet til at tildele kontrakterne til den ambulanceoperatør, som giver det laveste tilbud. Kilder i Falck peger derfor på, at det ikke er et urealistisk scenarie, at Falck taber al ambulancekørsel i Region Midtjylland til Samariten.

Kun begrænset mulighed for døgnvagt i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden skal politikerne tage stilling til udbuddet af ambulancekørslen den 25. november. Regionen har ikke offentliggjort, hvilke ambulanceoperatører, som har budt på opgaven, men Falck, Københavns Brandvæsen og Samariten har afgivet bud. Derimod har Roskilde Brandvæsen, der var prækvalificeret til at byde på ambulancekørslen i det vestligste optageområde, ikke afgivet et bud.

I Region Hovedstaden er udbuddet af ambulancekørslen opdelt i 10 geografisk afgrænsede områder, der svarer til sygehusenes optageområder. Som den eneste region har Region Hovedstaden imidlertid fastsat, at ingen ambulanceoperatør kan byde på alle 10 områder – der kan maksimalt bydes på otte områder. Ifølge regionen er der modtaget mindst to bud i otte af de 10 optageområder, mens der altså er to optageområder, hvor der ikke bliver konkurrence om opgaven. Regionen udarbejder dog også selv et kontrolbud.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvilke ambulanceoperatører, som har budt på hvilke områder. Men Falck har formentlig budt på de områder, hvor redningskorpset i dag står for ambulancekørslen, og grænsen på otte områder betyder dermed, at Falck næppe har budt på de to optageområder, som stort set dækker Københavns Brandvæsens nuværende område. Men det vides altså ikke, om det så er de to områder, hvor der ikke bliver konkurrence, eller om Samariten eller andre har budt på områderne.

Imidlertid betyder opbygningen af Region Hovedstadens udbud, at ambulanceoperatørerne som udgangspunkt ikke kan basere deres udbud på vagtformen døgnvagt. Ambulanceberedskaberne skal nemlig til enhver tid og uden begrænsninger kunne anvendes af Region Hovedstadens vagtcentral, og vagtformen døgnvagt indebærer, at redderne efter almindelig arbejdstid kun må udføre akutte opgaver – og kun i et vist antal minutter.

Annonce