Region Hovedstadens ambulancekørsel er nu i udbud

Opgaven med at levere de 42 ambulanceberedskaber i Region Hovedstaden er nu sendt i udbud. Der er tale om opgaver med en samlet værdi på ca. 400 mio. kr. om året. Udbuddet er opdelt i seks delaftaler, og hver tilbudsgiver kan maksimalt få tildelt fire delaftaler. Udbuddet ventes at blive afgjort i december 2014, hvorefter de ny kontrakter træder i kraft i februar 2016.

Tilbudsgiverne skal levere et antal ambulanceberedskaber, som er bemandede i den aftalte driftstid. Udover almindelige ambulancer er der også tale om paramedicinerambulancer og XL-ambulancer.

Beredskaberne skal varetage akut og planlagt ambulancekørsel i Region Hovedstaden samt en mindre del af den liggende patientbefordring (sygetransport). En mindre del (mindre end 5 %) af kørslerne vil være til/fra lokaliteter udenfor Region Hovedstadens område. For Bornholm vil ydelsen dog omfatte akut og planlagt ambulancekørsel samt al liggende patientbefordring (sygetransport). Den øvrige liggende patientbefordring uden krav til behandling eller medicinsk overvågning (sygetransport) vil blive udbudt særskilt.

De seks aftaler omfatter følgende beredskaber (hvor dagberedskaber er omregnet til døgnberedskaber):

  • Delaftale 1: Nord — Vest: 6,5 døgnberedskaber.
  • Delaftale 2: Nord — Øst – Bornholm: 7,5 døgnberedskab.
  • Delaftale 3: Syd — Vest: 6,5 døgnberedskaber.
  • Delaftale 4: Midt — Øst: 6 døgnberedskaber.
  • Delaftale 5: Byen — Vest: 8 døgnberedskaber.
  • Delaftale 6: Byen — Øst: 7 døgnberedskaber.

Der er tilbudsfrist den 29. september 2014, og udbudsmaterialet kan downloades her.

Annonce