FOA: Tillykke til Region Midtjylland

Foto: Region Midtjylland

Fagforeningen FOA – der organiserer de offentligt ansatte ambulancereddere – støtter Region MIdtjyllands beslutning om at hjemtage dele af regionens ambulanceberedskab. Det er godt for borgerne og for hele regionens præhospitale sundhedsberedskab, mener FOA, som ikke anser ambulanceberedskabet for at være velegnet til udbudsforretninger.

Region Midtjylland har besluttet at hjemtage driften af 21 af regionens 69 ambulancer. Resten af ambulancekørslen sendes i udbud.

”Det er en god beslutning, som vil styrke regionens præhospitale beredskab. Det vil give muligheder for et mere fleksibelt beredskab og for at implementere ny teknologi og nye behandlingsformer med det samme. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Region Midtjylland”, siger Reiner Burgwald, der er sektorformand i FOA. Han glæder sig også over, at regionen samtidig har tilkendegivet, at den vil have et stærkt fokus på ambulancepersonalets arbejdsmiljø og trivsel.

Konkurrence har haft alvorlige konsekvenser

Reinar Burgwald mener ikke, at et så centralt element i det danske sygehusvæsen som ambulanceberedskaberne er velegnede til udbudsforretninger.

”Færre sygehuse, færre akutmodtagelser og specialer koncentreret på færre matrikler, vil stille større krav til ambulanceberedskabet i de kommende år. I FOA har vi hørt sygehusejernes ønske om at skabe mere konkurrence på ambulanceområdet blive gentaget igennem de sidste mange år. Men hver gang det har været forsøgt, har det haft alvorlige konsekvenser for ambulanceberedskabet og personalet”, siger Reiner Burgwald.

Sektorformanden mener, at målet om øget konkurrence på ambulanceområdet, og dermed flere bydere, er urealistisk, og at det vil indebære alvorlig risiko for kvaliteten af beredskabet.

”Når regionsrådet selv begrunder hjemtagelsen med, at de vil have mest mulig sundhed for skattekronerne, kan man passende spørge, hvorfor man stopper ved 20 procents hjemtagelse”, spørger Reiner Burgwald.

Annonce