Region Midtjylland investerer 32 mio. kr. i ny kontrolrumsløsning

Det bliver et konsortium bestående af selskaberne Intergraph, IBM og Frequentis, som skal levere kontrolrumsløsninger til AMK-vagtcentralerne i regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland. Leverancen af kontrolrumsløsningerne starter i denne måned og består af fem delleverancer, hvoraf den sidste finder sted i december 2012. For Region Midtjylland kommer det nye udstyr til at koste 32 mio. kr., hvortil kommer driftsudgifter på i alt 30 mio. kr. i de kommende fire år.

Indgåelsen af den nye kontrakt med Intergraph, IBM og Frequentis har været forsinket, fordi en af tilbudsgiverne fik afvist sit tilbud som ukonditionsmæssigt og derfor i juni klagede til Klagenævnet for Udbud. Eftersom firmaet bad om, at behandlingen af sagen fik opsættende virkning – så regionerne ikke kunne indgå kontrakten før sagen var afsluttet – havde klagen den konsekvens, at regionerne i første omgang ikke kunne underskrive kontrakten.

I begyndelsen af juli nåede Klagenævnet for Udbud imidlertid frem til, at klagen ikke skal have opsættende virkning. Derfor kan regionerne nu underskrive kontrakten, selv om selve sagen fortsat behandles i klagenævnet.

Skal sikre disponering og overblik

Den nye kontrolrumsløsning er det andet trin i regionerne store projekt med at modernisere teknologien på AMK-vagtcentralerne og i ambulancerne. Kontrolrumsløsningen skal anvendes til vagtcentralernes disponering og sikre af overblik over de præhospitale ressourcer inden for og på tværs af regionerne.

Dermed erstatter den Falcks aldrende EVA2000-system, som regionerne lejer af Falck som led i en aftale, der netop er forlænget, så den også omfatter 2012.

Region Midtjylland klar i 2013

I Region Midtjylland skal man i næste uge have politisk godkendelse af, at projektet med kontrolrumsløsningen startes op. Her er planen er, at hard- og software leveres i perioden august 2011 – december 2012, hvor der gennemføres fem delleverancer vedrørende tilpasninger, implementering, tests og afprøvninger samt to perioder med udviklingsfaser.

Det forventede starttidspunkt for overgangen til det, som regionerne selv kalder ”Det Nye Kontrolrum”, er den 1. januar 2013.

De samlede anlægsudgifter for Region Midtjylland forventes at blive 32,3 mio. kr. i perioden 2011-2014, hvor løsningen leveres. De samlede driftsudgifter vil udgøre ca. 30,9 mio. kr. i samme periode. Pengene skal blandt andet findes ved besparelser på det præhospitale område samt ved at anvende de besparelser, som regionen opnåede, fordi den sundhedsfaglige visitation på vagtcentralen blev forsinket med tre måneder.

Annonce