Lægebil medbringer nu frisk blod

Foto: Region Midtjylland

Lægebilen i Aarhus medbringer nu som den første af Region Midtjyllands lægebiler friske blodprodukter, der giver nye behandlingsmuligheder. Blodet skal hjælpe patienter, der er kommet alvorligt til skade f.eks. i trafikken eller af andre årsager er i risiko for at forbløde. Regionen har valgt at køre med friske, flydende blodprodukter, selv om de skal skiftes ud løbende.

Siden 1. maj 2017 har de seks akutlægebiler i Region Hovedstaden haft frysetørret plasma som fast inventar. Men i Aarhus har man i stedet valgt at satse på friske blodprodukter.

”Med de friske blodprodukter kan vi både stoppe blødninger og give blodtransfusioner, som er med til at sikre den livsvigtige transport af ilt til hjerne, hjerte og andre vigtige organer. Hvis en patient er i risiko for at forbløde er det tidskritisk og der skal gives blod hurtigt for at redde liv og førlighed. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde den nye behandling på lægebilen, som jo møder patienterne helt ude på skadestedet”, forklarer præhospital akutlæge Mads Partridge Vandborg, som er leder af lægebilen i Aarhus.

Region Midtjyllands Præhospital, som har ansvaret for at kommet kritisk syge til hjælp, forventer, at et par patienter om måneden vil få gavn af den nye behandlingsmulighed.

”Vi regner med at møde to-tre patienter om måneden med så kritiske blødninger, at det at kunne give blod på stedet, vil gøre en væsentlig forskel. Det kan f.eks. være trafikofre, der er kommet alvorligt til skade og måske sidder fastspændt i bilen. Her kan vi begynde at give blod, samtidig med, at der bliver arbejdet på at frigøre dem”, siger Mads Partridge Vandborg.

Gode erfaringer med frisk blod

Lægebilen har i juni givet blod til to patienter, hvor udposninger på hovedpulsåren bristede med voldsomme indre blødninger til følge. Indre blødninger kan blandt andet ses ved hjælp af ultralydsskanning med et håndholdt apparat, som lægen i akutlægebilen medbringer.

Præhospitalet har god erfaring med at bruge frisk blod gennem lægehelikopterne, der i flere år har fløjet med blod til patienter. Hvis en patient længere vestpå kommer til skade med formodet ydre eller indre blødninger, vil der ofte blive sendt en lægehelikopter.

”Derfor giver det god mening at afprøve det logistiske set-up med lægebilen i Aarhus og teste, hvor mange patienter, der reelt vil få gavn af den nye behandlingsmulighed”, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet, Per Sabro Nielsen – og tilføjer: ”Planen er, at også lægebilen i Viborg skal medbringe frisk blod fra efteråret, hvis den første prøveperiode viser, at det er et velfungerende og væsentligt supplement til den øvrige akutte hjælp til kritisk syge patienter.”

Udskiftes en gang om ugen

Den nye behandlingsmulighed er etableret i et tæt samarbejde med Blodbanken på Aarhus Universitetshospital. Lægebilen får blodet udleveret fra Blodbanken, og transporterer det i en slags termokasse, der holder det køligt. Ubrugt blod udskiftes én gang om ugen. Det betyder, at blodet stadig kan anvendes til patienter på sygehuset, og dermed ikke går tabt.

Lægebilen medbringer både flydende plasma, som indeholder proteiner, der får blodet til at størkne og stopper blødningen, samt røde blodlegemer, som ved transfusion øger den kritiske transport af ilt til vitale organer som hjerne, hjerte, lunger osv. og dermed chancen for såvel overlevelse som bedre førlighed.

Annonce