Region Syddanmark overtager ambulancekørslen den 15. august 2016

Region Syddanmark og de kuratorer, der har haft ansvaret for konkursboet efter BIOS, har nu indgået en aftale om, at Region Syddanmark fra 15. august 2016 overtager driften af ambulancerne i de områder af Region Syddanmark, som BIOS dækkede, før selskabet blev erklæret konkurs. Regionen får 15 pct. rabat på de aktiver, som overtages.

Siden Skifteretten i Odense den 27. juli 2016 erklærede BIOS konkurs, har Region Syddanmark forhandlet med kuratorerne om at overtage medarbejdere, ambulancer og øvrige aftaler med henblik på selv at kunne stå for driften af ambulancerne i Sønderjylland, i Sydvestjylland og på Fyn, som er de områder, BIOS hidtil har dækket.

I dag er aftalen så faldet på plads. Aftalen træder i kraft den 15. august 2016, og der er tale om en såkaldt overdragelsesaftale. Ifølge aftalen sker der en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOS-medarbejdere til regionen.

Aftalen med kuratorerne beskriver blandt andet også, hvordan regionen overtager leasingen af ambulancerne, lejen af stationerne, varelager og driftsinventar på stationer og i ambulancer. I forhold til driftsinventar og varelager overtager regionen det til den nedskrevne værdi fratrukket 15 pct. rabat.

”Jeg er meget glad for, at vi har fået en aftale på plads så hurtigt. Og det er min vurdering, at det er en rigtig god aftale. Vi har i sagens natur brug for såvel medarbejdere som ambulancer og stationer – med inventar – for at kunne drive vores egen ambulancetjeneste. Med aftalen er det nu på plads, og vi kan nu for alvor tage fat på at etablere en robust og velfungerende ambulancetjeneste”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

”Ambulancetjenesten i Region Syddanmark består nu dels af Responce, som dækker trekantområdet, og vores eget ambulanceselskab. Jeg er overbevist om, at der vil være et godt samarbejde mellem de to aktører, og jeg vil i den forbindelse gerne kvittere for Responces villighed til at hjælpe regionen i de pressede situationer, der har været”, siger 2. næstformand for regionsrådet, Thies Mathiasen (DF).

Annonce