Vil ændre 20 ambulancer fra døgnvagt til effektiv vagt

Hvis en by har flere end to ambulanceberedskaber, så er aktivitetsniveauet pr. definition så højt, at byens ambulancer ikke bør bemandes med ambulancereddere på døgnvagt. Det har Region Syddanmark besluttet, og derfor vil 20 ambulancer nu blive omlagt fra døgnvagt til effektiv vagt. Omlægningen gennemføres frem mod 2025. 

Ønsket om at skabe en mere robust ambulancetjeneste, der kan håndtere det fremtidige aktivitetsniveau, fører nu til en stor omlægning af ambulanceberedskaberne i Region Syddanmark.

Omlægningen sker som led i en ny strategi, som regionspolitikerne vedtog tidligere på året. Her fastsatte regionen rammerne for ambulancetjenesten for de kommende 10 år.

I strategien bliver det blandt andet slået fast, at hvis en by har behov for mere end to ambulanceberedskaber, så er det udtryk for så højt et aktivitetsniveau, at beredskaber med indbygget hviletid – altså med reddere på døgnvagt – ikke er velegnede. Det høje aktivitetsniveau vil nemlig gøre, at der er mange akutopgaver, som ikke kan planlægges – og derfor ender ambulancerne nemt med at skulle køre for meget i den indlagte hviletid.

I disse byer skal beredskabet derfor fremover bestå af effektive beredskaber.

Bevarer 36 ambulancer med døgnvagtsbemanding

Konkret betyder det, at Region Syddanmark frem mod september 2025 vil ændre 20 ambulanceberedskaber fra døgnvagt til effektive beredskaber. I forvejen har regionen 17 effektive beredskaber.

Tilbage vil være 36 beredskaber i mindre byer, der fortsætter med at anvende døgnvagt.

Omlægningen sker i første omgang kun i den del af regionen, som dækkes af Ambulance Syd. I den øvrige del af regionen vil omlægningen skulle afvente et kommende udbud.

Annonce